Cmentarz wojenny nr 225 w Brzostku

Cmentarz wojenny nr 225 w Brzostku jest cmentarzem z I wojny światowej zaprojektowany przez Gustava Rossmanna. Mogiła zbiorowa położona na parafialnym cmentarzu brzosteckim, założona na planie zbliżonym do kwadratu. Ma formę ziemnego kopca otoczonego ogrodzeniem z betonowych słupków połączonych metalowymi rurami. Na węższym boku ustawiony jest betonowy cokół zwieńczony kamiennym krzyżem z ozdobnymi, kutymi przyporami ramion. Na cokole umieszczona jest kamienna tablica:

42 ÖSTERR UNG. KRIEGER
GEFALLEN BEI BRZOSTEK
IM MAI - 1915

Pochowano tutaj 42 żołnierzy austrowęgierskich, z których 24 zidentyfikowano. Obiekt znajduje przy wejściu na cmentarz parafialny, przy drodze i jest zachowany w dobrym stanie. Ma kształt prostokąta o powierzchni 26 m².

Na bokach mogiły znajdują się dwie betonowe wnęki, po kształcie których można przypuszczać, że zawierały żeliwne tablice z co najmniej częścią nazwisk poległych żołnierzy. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza 224 oraz cmentarza 223. Mogiła wyremontowana w 1996 roku znajduje się obecnie w dobrym stanie technicznym.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 225 w Brzostku

Wróć do spisu obiektów