Cerkiew greckokatolicka p.w.św. Michała Archanioła

Cerkiew filialna greckokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła, zbudowana w 1819 r. Gruntowny remont z zewnątrz przeprowadzono w 1967 r. w 1985 r. kolejny remont (wymiana blachy dachowej na gonty) a w 2008 r. był ostatni remont. (konserwacja całego kościółka) Obecnie kościół rzymsko - katolicki pod tym samym wezwaniem.
Trójdzielna, konstrukcji zrębowej, pokryta gontem; cenne wyposażenie cerkiewne z XVlll-XIX w. Wzniesiona w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Wieża o pochyłych ścianach, z pozorną izbicą wzniesiona w konstrukcji słupowo-ramowej. Nakrywa ją hełm namiotowy zwieńczony cebulasto, z pozorną latarnią i kopułką. Wnętrze kościoła nakrywają stropy płaskie. Nad nawą nadwieszony chór muzyczny o wklęsło-wypukłym parapecie. Ściany i stropy ozdobione polichromią o motywach ornamentalnych i figuralnych, z przełomu XIX i XX w. Wyposażenie: - kompletny, rokokowy ikonostas i ikony z XVIII w. - późnobarokowe ołtarze boczne z ikonami: Matki Boskiej z Dzieciątkiem z końca XIX w. i św. Mikołaja z XVIII w.; oraz obrazami z XVII w., XVIII i XIX w. Dzwon odlany przez Grzegorza Wierda w Preszowie na Słowacji.

Galeria zdjęć Cerkiew greckokatolicka p.w.św. Michała Archanioła

Wróć do spisu obiektów