Cmentarz wojenny nr 266 w Borzęcinie

Cmentarz wojenny nr 266 w Borzęcinie jest cmentarzem z I wojny światowej znajdujący się w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Borzęcin. Cmentarz projektował Robert Motka.
Kwatera znajduje się na cmentarzu komunalnym, gdzie stanowi odrębny obiekt zlokalizowany na południowo-wschodnim rogu tego cmentarza, w sąsiedztwie pól uprawnych.

Pochowano tutaj żołnierzy armii austriackiej i rosyjskiej, którzy zginęli w walkach na okolicznych terenach w grudniu 1914 r. oraz w miesiącach styczeń – maj 1915 r. Przez tereny te dwukrotnie przetoczył się front wojenny. Wojska rosyjskie w listopadzie 1914 r. zajęły je wypierając Austriaków, a po zwycięstwie połączonych sił austriackich i niemieckich w bitwie pod Krakowem i bitwie pod Limanową wycofały się na wschód, broniąc linii kolejowej Przemyśl – Bochnia. W pięciu grobach zbiorowych i w 51 pojedynczych, pochowano tu 64 żołnierzy austriackich i 12 rosyjskich. Ustalono nazwiska 64 żołnierzy.

Cmentarz ma postać długiego rzędu mogił. Jest to bardzo wydłużony prostokąt dwoma bokami przylegający do cmentarza komunalnego, a dwoma do pól uprawnych. Centralny element dekoracyjny cmentarza stanowią trzy ustawione w rzędzie obeliski. Obelisk środkowy to murowany cokół, na którym umieszczono drewniany krzyż, obok niego znajdują się dwa murowane z kamienia obeliski bez krzyży. Na środkowym obelisku z krzyżem jest wmontowana tablica inskrypcyjna z napisem w języku niemieckim i krzyżem austriackim. Napis na tablicy inskrypcyjnej: „1914-1915/ GETREU IN NOT-/ SELIG IM TOD.” co można przetłumaczyć jako: "Wierni w potrzebie są błogosławieni po śmierci"

Przed obeliskiem znajduje się nagrobek płk von Rabla z 30 pułku piechoty z wmurowaną tablicą z jasnego kamienia z napisem w języku polskim: „Ś.P. EDMUND VON RABL/ PUŁKOWNIK 30 P.P. WOJSK AUSTRJACKICH/ POLEGŁ BOHATERSKĄ ŚMIERCIĄ/ OD GRANATU ROSYJSKIEGO/ W ZABAWIE 20 XII 1914/ PROSI O ZDROWAŚ MARJO”

Obeliski boczne postawiono na grobach oficerów. Pozostałe nagrobki to umieszczone w rzędzie betonowe podmurówki. Na podmurówkach od strony południowej umieszczono na każdym nagrobku stylizowany, niski, betonowy krzyż, a na nim zamontowano blaszaną tabliczkę z nazwiskami pochowanych w tym miejscu żołnierzy. Są dwa rodzaje krzyży; na mogiłach żołnierzy austriackich jest to krzyż jednoramienny, na mogiłach żołnierzy rosyjskich dwuramienny.

Obecnie ogrodzenia i furtki brak, wycięto większość drzew nasadzonych wzdłuż ogrodzenia, które swoimi korzeniami podnosiły i niszczyły ogrodzenie i nagrobki.