Cmentarz wojenny nr 267 Waryś

Cmentarz wojenny nr 267 – Waryś jest cmentarzem z okresu I wojny światowej, zaprojektowany przez Roberta Motkę, znajdujący się w przysiółku Waryś, należącym do miejscowości Borzęcin w gminie Borzęcin, w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim.

Cmentarz znajduje się po prawej stronie drogi Bielcza – Radłów, w odległości około 20 m od drogi, na obrzeżu lasu. Jest z drogi widoczny, oddzielony od niej jest bowiem tylko pasem łąki. Ma kształt prostokąta o łącznej powierzchni 173 m². Ogrodzenie tworzą dwa rzędy stalowych rur rozpięte między solidnymi, murowanymi słupkami. Wejście przez jednoskrzydłową metalową furtkę między dwoma takimi samymi słupkami. Prowadzi od niej do pomnika alejka wysypana tłuczonym kamieniem. Pomnikiem centralnym jest betonowy postument zwieńczony krzyżem łacińskim. Jest na nim tablica inskrypcyjna z datą 1914-1915 i napisem:

ERLOSCHEN SIND UNSERE NAMEN ABER UNSERE TÄTEN LEUCHTEN

co w tłumaczeniu na język polski oznacza:

“Zgasły nasze imiona, ale nasze czyny świecą”.

Na cmentarzu znajdują się 4 oryginalne nagrobki. W ich wnęce są drewniane krzyże łacińskie i tabliczki imienne, a nagrobki pokryte są dachówką.
Na cmentarzu w jednym grobie zbiorowym i w 26 pojedynczych pochowanych jest łącznie 56 żołnierzy poległych w I wojnie światowej, w tym:
• 26 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Zidentyfikowano 19 z nich. Walczyli w K.u.K.IR28 i K.u.K.IR59
• 30 żołnierzy armii rosyjskiej. Zidentyfikowano dwóch.
Zginęli od 21 XII 1914 do 3 I 1915 r.
Po II wojnie nie dbano o cmentarze z I wojny. Ulegały w naturalny sposób niszczeniu przez czynniki pogody i roślinność, zdarzały się też akty wandalizmu. Zaczęto o nie dbać dopiero od lat 90. Cmentarz poddano gruntownemu remontowi i w 2015 r. jest w bardzo dobrym stanie.