Cmentarz wojenny nr 268 w Radłowie

Cmentarz wojenny nr 268 w Radłowie jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Zaprojektowany przez Roberta Motkę jako kwatera w południowym rogu radłowskiego cmentarza parafialnego.

Zbudowany został na planie litery L. Nie posiada czytelnego ogrodzenia, oddzielającego ją od pozostałej części cmentarza parafialnego. Głównym elementem cmentarza jest stojący na betonowym cokole, także betonowy krzyż. W przednią ścianę postumentu wmurowana jest tablica z wyrytym krzyżem, datami „1914-1915” oraz napisem:

„VERWEILET! VIELLEICHT IST/ EINER UNTER UNS/ DER EUCHLIEB WAR”.

W tłumaczeniu na język polski: „ Zatrzymaj się ! Może wśród nas jest ten, którego kochałeś”

W 14 mogiłach zbiorowych i w 33 pojedynczych pochowano na nim 68 żołnierzy austro-węgierskich, 38 niemieckich i 7 rosyjskich, poległych lub zmarłych w okolicach Radłowa w latach 1914-1915. Znane są nazwiska 95 pochowanych.
Na nagrobkach znajdują się emaliowane i metalowe tabliczki z informacjami o pochowanych.