Cmentarz Wiejski - stary - Ropica Górna

Stary cmentarz wiejski.

Stary cmentarz wiejski znajduje się na łagodnym zboczu ok. 200 m na północny zachód od cerkwi. Ma kształt prostokątny o bokach 45 m x 30 m. W cieniu otaczających go drzew stoi do dziś kilka zabytkowych krzyży i grobowców.

1 - 1882, grobowiec - płyta z piaskowca z reliefem krzyża łacińskiego, inskrypcja cyrylicą
2 - 1900, krzyż łaciński żeliwny na cokole z piaskowca; na czołowej ścianie obrys krzyża prawosławnego, u podstawy krzyża anioł śmierci
3 - 1901, cokół z piaskowca, podstawa krzyża żeliwnego, po którym pozostał anioł, na czołowej ścianie cokołu zarys krzyża prawosławnego
4 - 1904, grobowiec - płyta z piaskowca z inskrypcją po polsku
5 - 1904, krzyż prawosławny z piaskowca, na cokole z piaskowca, na czołowej ścianie cokołu płaskorzeźba św. Mikołaja w półpostaci, inskrypcja cyrylicą (patrz zdjęcie obok)
6 - 1904, cokół z piaskowca, podstawa prawosławnego krzyża z piaskowca, który leży rozbity obok cokołu
7 - 1906, krzyż prawosławny z piaskowca, na cokole z piaskowca, wykonany zjednego bloku kamienia; Chrystus wraz z krzyżem ma głowę skierowaną w stronę swego lewego ramienia co jest rzeczą niespotykaną na tym terenie i nie tylko; na czołowej ścianie cokółu piękna płaskorzeźba św. Mikołaja w półpostaci; inskrypcja pisana cyrylicą; grób Anny Smoleń
8 - krzyż prawosławny z piaskowca, na cokole z piaskowca; inskrypcja pisana cyrylicą, jedna z dat 1910
9 - 1911, cokół z piaskowca, podstawa krzyża prawosławnego z piaskowca, inskrypcja cyrylicą
l0 - kamienna rzeźba Matki Bożej wykonana przez ludowego artystę; Matka Boża w wyprostowanej postawie z dłońmi złożonymi do modlitwy w typie Matki Bożej Różańcowej bosą stopą depcze węża
11- obelisk z piaskowca, inskrypcja cyrylicą, data: 3 V 1915
l2 - krzyż żeliwny łaciński, ażurowy, na końcach ramion gwiazdy
l3 - krzyż z piaskowca, rozbity
l4 - cokół z piaskowca, podstawa krzyża żeliwnego
l5- krzyż prawosławny z piaskowca, na cokole z piaskowca; na czołowej ścianie cokołu płaskorzeżba Matki Bożej z Dzieciątkiem w postawie stojącej, poniżej wyryty krzyż prawosławny
l6 - krzyż łaciński żeliwny na cokole z piaskowca, u podstawy krzyża kobieta z kielichemi krzyżem (Ecclesia)
l7 - cokół z piaskowca, podstawa krzyża żeliwnego, który stoi obok, na cokole pozostała żeliwna postać kobiety z kielichem i krzyżem (Ecclesia); na jego czołowej ścianie płaskorzeżba kielicha
l8 - cokół, podstawa krzyża kamiennego, inskrypcja pisana cyrylicą
l9 - cokół z piaskowca, podstawa krzyża żeliwnego, którego fragmenty leżą obok: na cokole pozostała żeliwna postać kobiety z krzyżem i kielichem (Ecclesia), natomiast na jego czołowej ścianie relief krzyża prawosławnego.

Galeria zdjęć Cmentarz Wiejski - stary - Ropica Górna

Wróć do spisu obiektów