Cmentarz wojenny nr 232 w Jodłowej

Cmentarz wojenny nr 232 w Jodłowej jest cmentarzem wojennym z I wojny światowej. Cmentarz został zaprojektowany na planie prostokąta przez Gustava Rossmanna. Znajduje się w miejscu starego cmentarza cholerycznego. W 195 mogiłach indywidualnych i 1 zbiorowej pochowano tu 211 żołnierzy w tym: 147 austro-węgierskich oraz 64 rosyjskich, poległych głównie 20 grudnia 1914 r. 50 żołnierzy zidentyfikowano. Mogiły, z wyjątkiem jednej usytuowanej centralnie na osi cmentarza, połączone są w 18 grup. Rozłożonych równomiernie w dwóch rzędach wzdłuż dłuższych boków oraz centralnie na osi cmentarza. Sześć mogił położonych po boku pomnika wyprofilowanych zostało w regularne, skierowane do środka łuki, które oddziela mogiła zbiorowa. Przed nią na masywnym betonowym cokole ustawiony jest wysoki drewniany krzyż.

Oryginalna tablica inskrypcyjna nie zachowała się. Zamiast niej mieszkańcy umieścili w 1984 roku tablicę poświęconą 382 osobom zmarłym podczas epidemii w 1855 r. a nie pochowanym tutaj żołnierzom.

Na większości mogił ustawione są proste żeliwne krzyże, ustawione na betonowym cokole. Kwadratowe tabliczki imienne umieszczone są na specjalnej ramce u podstawy. Na wszystkich mogiłach w wewnętrznym rzędzie oraz na dwóch pierwszych zewnętrznego oprócz krzyża umieszczone są jeszcze dwa niewielkie betonowe cokoliki, na których znajdują się tabliczki owalne. Jedynie na mogile zbiorowej znajdującej się za krzyżem ustawiony jest nagrobek w postaci betonowej steli z żeliwnym krzyżem na szczycie.

Bardzo ciekawym elementem, niespotykanym na innych cmentarzach na Podkarpaciu, jest grupa nagrobków umieszczonych na grobach 188 - 195. Są to trzy betonowe stele, ozdobnie wykończone na szczycie. Pochowano tu 8 muzułmanów z 2-go Bośniacko - Herzegowińskiego Pułku Piechoty z Banja Luki, wszyscy polegli 20.12.1914 r. W innym miejscu cmentarza (grób 90-93) spoczywa jeszcze 4 żołnierzy z tej jednostki wojskowej a na cmentarzu nr 231 też w Jodłowej, pochowany jest inf. Johann Ogarek z B.-H.I.R. 2

Pierwotnie cmentarz otoczony był żywopłotem, niestety nie zachowanym. Nadal istnieją jedynie betonowe słupy podtrzymujące wejściową stalową furtkę. W 2003 roku, ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie przeprowadzono remont cmentarza. Po jego zakończeniu na brzegach posadzono szpaler młodych drzewek, które w przyszłości stanowić będą naturalne wygrodzenie.

Rokrocznie odbywa się tutaj msza polowa poświęcona pamięci wszystkich pochowanych. W tym celu obok pomnika ustawiony jest niewielki drewniany podest.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 232 w Jodłowej

Wróć do spisu obiektów