Cmentarz wojenny nr 240 w Czarnej

Cmentarz wojenny nr 240 w Czarnej jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej. Zaprojektowany przez Gustava Rossmanna. Znajduje się obok cmentarza parafialnego.
Ogrodzenie stanowi metalowa balustrada na filarach z kamienia łamanego i betonu. Wejście przez furtę z ażurowym motywem krzyża greckiego. W centralnej części stoi pomnik w kształcie piramidy z łamanego kamienia, zwieńczony kamiennym krzyżem. Na cokole umieszczona jest tablica o treści:

DIE HAND DER TODES DIE DEN KRIEGER
FALW SCHUCKTAUCHMIT LORBEER SEIN EPBLEICHEND HAUPT

tłum:

RĘKA ŚMIERCI, KTÓRA POWALA ŻOŁNIERZA,
OZDABIA TEŻ WIEŃCEM LAUROWYM JEGO POBLADŁĄ SKROŃ

Na mogiłach ustawione są betonowe cokoły zwieńczone żeliwnymi krzyżami. Po bokach pomnika, stoją dwa wysokie ozdobne krzyże. Natomiast na pozostałych mogiłach ustawiono niewielkie krzyżyki inne dla każdej narodowości. Przeważają wśród nich krzyże prawosławne. W siedmiu mogiłach masowych i 22 grobach pojedynczych pochowano 38 żołnierzy austro-węgierskich z 21 i 87 pułków piechoty, 3 i 22 pułku landwehry, 24 batalionu strzelców polowych, 5 pułku haubic polowych, żołnierzy niemieckich z 218 Pruskiego rezerwowego pułku piechoty, 19. Pruskiego rezerwowego batalionu strzelców (P.R.J.B. 19) oraz rosyjskich (16?). Wśród pochowanych, tylko 4 to zidentyfikowani.

Dane na temat pochowanych są niepełne. Nie zachował się wykaz pochowanych. Powyższe informacje, sporządzone na podstawie innych materiałów źródłowych, zawarte są w opracowaniu J. Drogomira, Polegli w Galicji zachodniej 1914 – 1915 (1918). Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, Tarnów 2002, t. II. str 409
Obiekt zachował się w bardzo dobrym stanie. Ostatni remont przeprowadzono w 1996 roku, obecnie poddawany jest bieżącym pracom pielęgnacyjnych.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 240 w Czarnej

Wróć do spisu obiektów