|Rys historyczno - geograficzny gminy||Krótka historia||Środowisko przyrodnicze|| Magura Małastowska i rezerwat "Kornuty" ||Wykaz sołtysów|

Rys historyczno - geograficzny gminy

Gmina Sękowa leży w Beskidzie Niskim w Paśmie Magurskim z dwoma głównymi grzbietami znajdującymi się w obrębie gminy - Magurą Małastowską (813m) i Magurą Wątkowską (846m), pomiędzy dolinami rzeki Ropy i Wisłoki. Od południa graniczy bezpośrednio ze Słowacją, zaś od północy przylega do 40 tysięcznego miasta Gorlice. Gmina zajmuje powierzchnię 194,75 km. kw. mieszka tu 5 tys. mieszkańców. (dane z 2013 r.)

Przed wojną w latach trzydziestych XX wieku tereny Polski zamieszkiwało około 160 tys replica watches. Łemków. Obecni byli także w Gminie Sękowa przez kilkaset lat, ale przesiedleńcza Akcja WISŁA w 1947 roku doprowadziła do wyludnienia tych terenów (zadaniem i celem Akcji WISŁA było przymusowe wywożenie ludności łemkowskiej i ukraińskiej z terenów Beskidu Niskiego; Łemkowie ziemie te nazywali Łemkowszczyzną).

Gmina Sękowa jest urokliwie położona wśród łagodnych, gęsto zalesionych stoków górskich. Lasy, należące do Puszczy Karpackiej, zajmują 68% terenów gminy, a rosną w nich głównie buk i jodła. Z racji swego ogromnego obszaru i w znacznej części trudno dostępnych miejsc, są one ostoją dla dzikich zwierząt. Jeleń, sarna, dzik, bóbr, wilk nie należą tu do rzadkości, dlatego lasy te są bardzo atrakcyjnym terenem łowieckim. Rzeki i strumienie fantazyjnie wijące się wśród skał i zarośli, są krystalicznie czyste i pełne ryb. Teren swoim bogactwem flory i fauny nieustannie przyciąga więc prawdziwych i żarliwych miłośników przyrody. Obszar całej gminy pokryty jest gęstą siecią oznakowanych szlaków turystycznych, które przebiegają przez najatrakcyjniejsze i najpiękniejsze jej zakątki. Trasy są one dobrze oznakowane i czytelnie opisane w przewodnikach oraz informatorach turystycznych, a na wędrowców czekają 3 schroniska górskie, 2 hotele oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne.

Tereny Gminy bogate są w naturalne zasoby wód mineralnych i borowiny, dzięki którym w uzdrowisku Wapienne leczy się choroby narządów ruchu, reumatyczne oraz układu krążenia i skóry. Gmina Sękowa jest jedną z dwóch, obok Uścia Gorlickiego, w której dominującą grupą etniczną byli Łemkowie. Wywarli oni ogromny wpływ na kulturę i duchowość tych terenów, czego dowodem mogą być choćby budowle sakralne - cerkwie greckokatolickie i prawosławne. Te piękne świątynie są nie tylko świadectwem dawnej bytności Łemków, ale też charakterystycznym elementem krajobrazu. W gminie jest 11 cerkwi i są to zabytki kultury, liczące sobie nawet kilkaset lat. To arcydzieła sztuki budowlanej i dekoracyjnej - ich dachy zwieńczone są charakterystycznymi baniastymi kopułami z potrójnymi krzyżami, a wyposażenie wnętrz stanowią przepiękne ikonostasy i polichromie. Cerkwie, zwykle położone na wzniesieniach, widoczne są z daleka i przyciagają wzrok, zachęcając do zwiedzania.

 W północnej części Gminy Sękowa odnaleźć można widoczne wpływy kultury pogórzańskiej. Jej kultowym wręcz przejawem jest, budowany już od XVI wieku, kościół św. św. Filipa i Jakuba. Sękowa szczyci się także jednym z najwspanialszych i najcenniejszych zabytków budownictwa drewnianego w Polsce, jakim jest kościół p. w. św. św. Filipa i Jakuba z 1520 roku. Ta piękna budowla sakralna wybudowana w stylu gotyckim z drewna modrzewiowego, często nazywana jest Perłą Beskidu Niskiego. Świątynia została w 1994 roku uhorowana prestiżową nagrodą przyznawaną dla wybitnych projektów konserwatorskich - medalem Prix Europa Nostra. Przyznano mu również nagrodę im. Brata Alberta i nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (jeszcze w czasach PRL). Kościół znalazł się też w 2003 roku na liście światowego dziedzictwa UNESCO za wyjątkowe walory estetyczne, architektoniczne i krajobrazowe.

Wiek XIX przyniósł terenom Gminy Sękowa dynamiczne zmiany, a to za sprawą szybko rozwijającego się przemysłu naftowego, który właśnie tutaj miał swoją kolebkę. Już w XVIII wieku na terenie gminnym powstawały najwcześniejsze studnie ropne, a w 1852 roku w Siarach powstała pierwsza na świecie kopalnia naftowa. Po dziś dzień szczególnie w Sękowej, Siarach i Ropicy Górnej, łatwo natknąć się można na stare szyby naftowe i urządzenia wiertnicze, pamiątki po "gorączce naftowej" sprzed 150 lat. W Siarach w 1887 roku osiadł przemysłowiec naftowy, milioner i polityk PSL - Piast Senator, Władysław Długosz Pozostawił po sobie we wsi wspaniały secesyjny pałac, który został wpisany do rejestru zabytków pod nr 1/76 z dnia 26.11.1976 na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu.

Elementem krajobrazu Gminy Sękowa są nie tylko cerkwie, kościoły, czy też ślady przemysłu naftowego. Stanowią go również cmentarze wojenne pamiętające jedną z najcięższych walk I wojny światowej - Bitwę pod Gorlicami.
Tereny Gminy to także doskonała baza dla miłośników sportów zimowych. Profesjonalnie przygotowana trasa zjazdowa na stokach Magury Małastowskiej o długości 1400 m, przyciąga wielu amatorów białego szaleństwa.

Gmina Sękowa jest też jednym z najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski. Rolex Replica Watches Jej część zajmuje Magurski Park Narodowy, który utworzono w 1995 roku. Stanowi atrakcję turystyczną i przyrodniczą, można bowiem zobaczyć w nim naturalne starodrzewy jodłowe i bukowe oraz wiele gatunków rzadkich roślin (cis, ciemiężyca zielona, pokrzyk wilcza jagoda) i zwierząt (jenot, orzeł przedni, orzeł krzykliwy).

Bardzo ciekawym jest również Rezerwat Skalny "Kornuty", który powstał w 1938 roku z inicjatywy gorlickiego PTTK. Przedmiotem ochrony objęte zostało niezwykłe środowisko przyrodnicze znajdujące się na powierzchni 11,9 ha. Jest to jeden z niewielu obszarów, na którym środowisko naturalne pozostało w postaci niemal nienaruszonej, a ingerencja człowieka bywa niezauważalna. Tu także niepowtarzalne zalety krajobrazu i środowiska oraz wiele innych atrakcji pozwala spędzić czas w sposób niezapomniany.
Wszystko to powoduje, że gminę odwiedzają liczni turyści, na których czekają zabytki pełne tajemnicy i piękna, znakomite szlaki turystyczne, wyciągi narciarskie, uzdrowiska i - znane z gościnności - gospodarstwa agroturystyczne.
Niektórzy z podróżnych, zachwyceni serdecznością mieszkańców, niezwykłą i dziką przyrodą, spokojem i ciszą, osiedlają się tutaj na stałe. Przykładem, pośród wielu, może być p. Andrzej Stasiuk, znany pisarz.

Położenie geograficzne Sękowej:

N 49° 36` 54.93"
E 21° 12` 10.27"