|Rys historyczno - geograficzny gminy||Krótka historia||Środowisko przyrodnicze|| Magura Małastowska i rezerwat "Kornuty" ||Historia szkoły w Bodakach (Przegonina)|

Rys historyczno - geograficzny gminy

Gmina Sękowa leży w Beskidzie Niskim w Paśmie Magurskim z dwoma głównymi grzbietami znajdującymi się w obrębie gminy - Magurą Małastowską (813m) i Magurą Wątkowską (846m), pomiędzy dolinami rzeki Ropy i Wisłoki. Od południa graniczy bezpośrednio ze Słowacją, zaś od północy przylega do 40 tysięcznego miasta Gorlice. Gmina zajmuje powierzchnię 194,75 km. kw. mieszka tu 5 tys. mieszkańców. (dane z 2013 r.)

Przed wojną w latach trzydziestych XX wieku tereny Polski zamieszkiwało około 160 tys Łemków. Obecni byli także w Gminie Sękowa przez kilkaset lat, ale przesiedleńcza Akcja WISŁA w 1947 roku doprowadziła do wyludnienia tych terenów (zadaniem i celem Akcji WISŁA było przymusowe wywożenie ludności łemkowskiej i ukraińskiej z terenów Beskidu Niskiego; Łemkowie ziemie te nazywali Łemkowszczyzną).

Gmina Sękowa jest urokliwie położona wśród łagodnych, gęsto zalesionych stoków górskich. Lasy, należące do Puszczy Karpackiej, zajmują 68% terenów gminy, a rosną w nich głównie buk i jodła. Z racji swego ogromnego obszaru i w znacznej części trudno dostępnych miejsc, są one ostoją dla dzikich zwierząt. Jeleń, sarna, dzik, bóbr, wilk nie należą tu do rzadkości, dlatego lasy te są bardzo atrakcyjnym terenem łowieckim. Rzeki i strumienie fantazyjnie wijące się wśród skał i zarośli, są krystalicznie czyste i pełne ryb. Teren swoim bogactwem flory i fauny nieustannie przyciąga więc prawdziwych i żarliwych miłośników przyrody. Obszar całej gminy pokryty jest gęstą siecią oznakowanych szlaków turystycznych, które przebiegają przez najatrakcyjniejsze i najpiękniejsze jej zakątki. Trasy są one dobrze oznakowane i czytelnie opisane w przewodnikach oraz informatorach turystycznych, a na wędrowców czekają 3 schroniska górskie, 2 hotele oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne.

orologi replica