|Historia parafii w Sękowej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP|| Historia parafii w Małastowie pw.Wniebowzięcia NMP |

Historia parafii w Małastowie pw.Wniebowzięcia NMP

 Parafia Małastów

Parafia w Małastowie liczy zaledwie 575 wiernych z wiosek: Małastów, Ropica Górna, Bodaki i Pętna (wszędzie tam znajdują się kościoły). Powstała ona mocą specjalnego upoważnienia Stolicy Apostolskiej, w wyniku którego 29 grudnia 1951 r. ówczesny Ordynariusz Tarnowski, bp Jan Stępa zniósł dotychczasowe, przymusowo, w wyniku akcji „Wisła", opuszczone przez Łemków parafie greckokatolickie. Kościół rzymskokatolicki, sprawując opiekę duszpasterską nad ludnością nasiedloną, decyzją władz otrzymał cerkwie w Małastowie, jak i na terenie całej Łemkowszczyzny, najpierw w użytkowanie, a po 1951 r. na własność. Tak więc w 2001 roku parafia w Małastowie obchodziła 50-lecie istnienia. Od roku 1997 proboszczem jest tu ks. Adam Prącik.

 Na terenie parafii rzymskokatolickiej znajduje się także parafia greckokatolicka pw. św. Paraskiewii - z cerkwią w Pętnej, która w 1999 r. decyzją bpa Ordynariusza Kazimierza Górnego przekazano wspólnocie greckokatolickiej. Obecnie Msze św. są tam odprawiane w obu obrządkach.

W pozostałych miejscowościach świątynie należą do wspólnoty rzymskokatolickiej, z tym że w Małastowie i Ropicy są one udostępniane wspólnocie grekokatolickiej na większe święta oraz śluby i pogrzeby. Ponadto w Bartnem (również na terenie parafii małastowskiej) znajduje się parafia prawosławna pw. św. Kośmy i Damiana.

ZOBACZ - Proboszczowie Uniccy z Małastowa od 1828 roku.

Pobożność i tolerancja

Społeczność Łemkowszczyzny charakteryzuje się dużą pobożnością. Nie brakuje tu żywej modlitwy, którą często inspirują sami wierni, zwłaszcza w Wielkim Poście i w miesiącach maryjnych. Znaczną frekwencją cieszą się tradycyjne nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów, a także nabożeństwo do Serca Pana Jezusa oraz, zwłaszcza ostatnio do Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwa majowe odprawiane są często przy licznych kapliczkach, o których odnawianie apeluje i zabiega ks. Prącik.

Specyficzna sytuacja tej ziemi (dwa wyznania, trzy obrządki) oraz niełatwa historia sprawiają, że potrzebna jest również wzajemna tolerancja. W opinii ks. Proboszcza, skutecznie zabiegają o nią duchowni wszystkich trzech wspólnot. Cieszy fakt, że nie dochodzi do gorszących konfliktów pomiędzy wyznawcami Chrystusa. A tolerancja najbardziej jest widoczna na wspólnej Eucharystii podczas odpustów, w szkołach, na pogrzebach i wspólnie użytkowanych cmentarzach, a przede wszystkim na ślubach i w „mieszanych" rodzinach.

 Pod opieką

Kościół parafialny w Małastowie wzniesiono w roku 1805 z kamienia i cegły, pierwotnie jako cerkiew pw.Kosmy i Damiana. Tworzy ją wydłużona nawa i półkoliste prezbiterium. Całość kryta blachą. U wejścia głównego przedsionek z wnęką boczną, w której umieszczono niedawno figurę św. Floriana.

Nie zachował się ikonostas. W ołtarzu głównym obraz Ukrzyżowanie Pana Jezusa, z boku po lewej - obraz Wniebowzięcia Matki Bożej, po prawej płaszczenica. W ołtarzach bocznych: po lewej obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, po prawej obraz św. Mikołaja. Na plafonie na suficie scena zmartwychwstania Pana Jezusa, w narożnikach medaliony z wizerunkami czterech Ewangelistów. Na ścianach bocznych -podobne medaliony, z wizerunkami świętych.

 Przejęcie cerkwi przez wspólnoty rzymskokatolickie sprawiło, że uniknęły one losu cerkwi na Ukrainie, gdzie większość z nich zamieniono na magazyny i budynki gospodarcze. W Polsce, lepiej lub gorzej, były one remontowane i poddawane konserwacji. Dotyczy to również obiektów w parafii Małastów, gdzie tylko w ostatnich latach, przy wsparciu parafian, sponsorów i konserwatora zabytków gruntownie wyremontowano świątynię w Bodakach (nowy dach, dwie wieże, izbica, szalunki zewnętrzne, okna wymienione i okratowane, poprawione sufity, odwodnienie kościoła, nowe drzwi i schody, doprowadzono światło); W Małastowie rzeźbiona Droga Krzyżowa, ufundowana przez pewną rodzinę z Gorlic, odwodnienie kościoła, nowe" drzwi dębowe, trwa osuszanie kościoła; w Ropicy - zakonserwowano kościół kryty gontem, wyremontowano i pokryto blachą budynek domu parafialnego, odwodnienie kościoła. Przy każdym kościele urządzono parking.

Życie codzienne parafian

Większość mieszkańców parafii żyje z podupadającego rolnictwa. Poważnym źródłem „zasilania „budżetów domowych są też renty i emerytury starszych parafian. Część młodzieży emigruje za pracą do większych miast, do Warszawy, a ostatnio za granicę, głownie do Irlandii i Anglii. Agroturystyka dopiero w powijakach, choć szansą jest powstały na Magurze Małastowskiej oraz w samym Małastowie wyciąg narciarski, z odpowiednia bazą parkingową. Co roku odbywają się tu liczne imprezy sportowe dla starszych i młodzieży organizowane przez OSiR w Gorlicach oraz SKI Magura.

Wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Jana Wątroby w parafii Małastów.

W dniu 3 czerwca 2014 r. przybył do Parafii Małastów ks. Biskup Jan Wątroba, Pasterz Diecezji Rzeszowskiej z wizytacją kanoniczną. Zgodnie z tradycją Kościoła, co pięć lat odbywa się kanoniczna wizytacja parafii w całym dekanacie, którą przeprowadza ks. Biskup. W skład dekanatu przeważnie wchodzi 10 parafii ( od greckiego deka – znaczy dziesięć). Parafia Małastów należy do dekanatu Gorlickiego. Na czele dekanatu stoi ks. Dziekan Stanisław Ruszel , który rezyduje w parafii Narodzenia Matki Bożej w Gorlicach , Bazylice Mniejszej. Zadaniem dziekana jest troska o życie duchowe i materialne w powierzonym mu dekanacie, towarzyszył ks. Biskupowi w tej wizytacji. Na wizytację parafia przygotowała się duchowo przez modlitwę, uczestnictwo we Mszy św., spowiedź , Nowennę do Ducha św. Róże Różańcowe nieustannie modliły się w tej intencji, chorzy również odmawiali modlitwę w intencji ks. Biskupa i jego spotkania ze wspólnotą parafialną. Młodzież , która przyjęła Sakrament Bierzmowania przez szereg dni uczestniczyła w modlitewnym i praktycznym przygotowaniu do Bierzmowania. Ks. Biskup przybył do parafii jako następca apostołów , by spotkać się z wiernymi i umocnić wiarę. W czasie jego odwiedzin wierni przeżywali wspólnie celebracje Eucharystii w Ropicy Górnej i Małastowie, gdzie ks. Biskup udzielił 18 młodym kandydatom z III klasy Gimnazjum Sakramentu Bierzmowania oraz nabożeństwa : w Bodakach – modlitwę Anioł Pański, za Zmarłych i Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa w Pętnej. Chór Greckokatolicki zaśpiewał tzw.”Moleben” ku czci Matki Bożej.

Ks. Biskup odwiedził także Przedszkole „Promyczek” w Ropicy G. gdzie dzieci przygotowane przez Panie Wychowawczynie przedstawiły program religijno-patriotyczny dla Ks. Biskupa i zaproszonych Gości oraz szkołę w Bodakach gdzie również dzieci występowały przed Ks. Biskupem śpiewając i recytując wiersze w językach: polskim , angielskim i łemkowskim. Spotkania w Przedszkolu w Ropicy Górnej i szkole w Bodakach zakończyły się wspólną herbatą i ciastkiem. Ponadto ks. Biskup spotkał się w Małastowie z grupami parafialnymi : Radą Parafialną, Różami ,scholami, Caritas Parafialną, Ministrantami, Strażakami i Leśnikami. Było to ważne wydarzenie dla Parafii Małastów. Wizytacja parafii odbywa się według określonego obrzędu. W Ropicy Górnej i Małastowie nastąpiło uroczyste powitanie ks. Biskupa przez przedstawicieli parafii i księdza proboszcza Adama Prącika. Przy bramie kościoła ks. Proboszcz wraz z asystą liturgiczną, przedstawicielami parafii i wiernymi oczekiwał na przyjazd ks. Biskupa. W Ropicy Górnej przed pięknie wykonaną bramą powitalną, przed ogrodzeniem kościoła z napisem ;”Witaj nam Arcypasterzu” , a w Małastowie przed drzwiami głównymi kościoła nad którymi witał ks. Biskupa podobny napis na banerze jak w Ropicy. W Małastowie ks. Biskup wyszedł z plebanii przed drzwi główne kościoła w asyście ks. Dziekana Stanisława Ruszla i swojego sekretarza ks. Łukasza Hendzla. Następnie ks. proboszcz podał ks. Biskupowi kropidło oraz krzyż do ucałowania , a przedstawiciele parafii : chleb i sól. Po tym ze śpiewem wyruszyła procesja do kościoła. Po dojściu do ołtarza odmówiono modlitwy i nastąpiło oficjalne powitanie ks. Biskupa przez: w Ropicy G. Panią Sołtys Katarzynę Tokarz wraz z mężem, a w Małastowie przez Panią sołtys Marię Bogoń z wnuczkami. Natomiast w Bodakach i Pętnej gdzie ks. Biskup uczestniczył w nabożeństwach, przedstawiciele tych części parafii , po nabożeństwach podziękowali ks. Biskupowi za odwiedzenie świątyń ,wiernych ,wspólną modlitwę wręczając wiązankę kwiatów. W Bodakach Pani sołtys Zofia Kozak , w Pętnej – Pani Smereczniak i Pan Bogdan Bajus , śpiewając Ks. Biskupowi „mnochaja lita „(łemkowskie 100 lat).Po powitaniu w Ropicy ks. Biskup odprawiŁ Mszę św. w intencji wszystkich parafian ,a po Mszy św. pojechał bryczką do Przedszkola „Promyczek” by tam spotkać się z dziećmi i nauczycielami oraz Panią Dyrektor. Na to spotkanie przybyła też Pani wójt Małgorzata Małuch, która na zakończenie wręczyła Biskupowi obraz kościółka pod wezwaniem św. Filipa i Jakuba w Sękowej. Następnie ks. Biskup odwiedził szkołę w Bodakach gdzie również spotkał się z dziećmi ,nauczycielami i księżmi.

O g.12.00 odmówił Anioł Pański w świątyni w Bodakach w intencji wszystkich Zmarłych oraz uczestniczył w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa.

O godz.15.00 ks. Biskup uczestniczył w nabożeństwie tzw. ”Moleben” w cerkwii gr. kat. w Pętnej, a o g. 16.00 w Małastowie spotkał się z grupami parafialnymi. O g. 17.00 w Małastowie odprawił Mszę św. w intencji parafian , młodzieży , wygłosił homilę i udzielił młodzieży sakramentu Bierzmowania. Po modlitwie komunijnej młodzież podziękowała ks. Biskupowi za udzielenie Bierzmowania, a ks. Proboszcz za wizytację. Ostatnim wydarzeniem tego dnia było spotkanie po Mszy św. w Małastowie , na plebanii ks. Biskupa z księżmi z dekanatu.

Porządek wizytacji kanonicznej ks. Biskupa w parafii Małastów w dniu 3 czerwca 2014 r.

9.00- Powitanie Ks.Biskupa w Ropicy Górnej(filia) i Msza św.
10.30 - Wizyta Ks.Biskupa w Przedszkolu ”Promyczek” w Ropicy Górnej
11.30 - Wizyta Ks. Biskupa w Szkole Podstawowej w Bodakach
12.00 - Anioł Pański z Ks. Biskupem w kościele św. Dymitra w Bodakach w intencji Zmarłych oraz Litania do Serca Pana Jezusa
12.30 - Obiad w Małastowie
14.30 – wizyta u chorej Władysławy Szarek w Małastowie(propozycja)
15.00 - „Moleben”- modlitwa do Matki Bożej w języku cerkiewnym w cerkwii greckokatolickiej w Pętnej.
16.00 - Spotkanie grup parafialnych (Schole, Róże Różańcowe, Rada Parafialna, Caritas, Strażacy, Leśnicy, Ministranci i Lektorzy) z Ks. Biskupem
17.00 - Powitanie Ks.Biskupa oraz Msza św. pod przewodnictwem Ks.Biskupa z udzieleniem młodzieży(18 osób) Sakramentu Bierzmowania w kościele pw.NMP Wniebowziętej w Małastowie.