|1910 r.||1912 r.||1916 r.||1921 r.||1926 r.||1927 r.||1928 r.||1930 r.||1931 r.||1932 r.||1933 r.||1934 r.||1935 r.||1936 r.||1938 r.||1940 r.||1941 r.||1942 r.||1943 r.||1944 r.||1945 r.||1946 r.||1947 r.||1948 r.||1950 r.||1952 r.||1953 r.||1954 r.||1955 r.||1956 r.||1958 r.||1959 r.||1960 r.||1961 r.||1962 r.||1963 r.||1964 r.||1965 r.||1966 r.||1967 r.||1968 r.||1969 r.||1970 r.||1971 r.||1972 r.||1973 r.||1974 r.||1975 r.||1976 r.||1977 r.||1978 r.||1979 r.||1980 r.||1981 r.||1982 r.||1983 r.||1984 r.||1985 r.||1986 r.||1987 r.||1988 r.||1989 r.||1990 r.||1991 r.||1992 r.||1993 r.||1994 r.||1995 r.||1996 r.||1997 r.||1998 r.||1999 r.||2000 r.||2001 r.||2002 r.||2003 r.||2004 r.||2005 r.||2006 r.||2007 r.||2008 r.||2009 r.||2010 r.||2011 r.||2012 r.||2013 r.||2014 r.||2015 r.||2016 r.||2017 r.||2018 r.||2019 r.||2020 r.||2021 r.||2022 r.||2023 r.||2024 r.|

1946 r.

Kiedy klękniecie przed białym stołem,
by po raz pierwszy przyjmować Pana,
to wtedy radość nad waszym czołem,
radość w niebiosach słońca skąpana,
niechaj zaświeci żywym płomieniem,
miłością wielką, świętym wzruszeniem!

A kiedy Jezus ukryty w Hostii,
zstąpi do waszych serc bezszelestnie
i gdy weselem w nich dziś zagości -
wtedy niech każdy z was cicho westchnie:
Kocham Cię, Jezu... Dziękuję, żeś przyszedł!
Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.

I niech ta Miłość czysta jak serce,
w którym Pan Jezus przebywa chętnie,
z każdym dniem mnoży się coraz więcej,
czyściej, potężniej i coraz piękniej!

I Komunia Święta dzieci z Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej.

15 czerwca 1946 roku.

Od lewej siedzą: Jan Janowski - kierownik szkoły, Maria Tokarzówna - Tenerowicz - nauczycielka, ks. katecheta Juliusz Suchy i Helena Bobekowa - nauczycielka

W pierwszym rzędzie od lewej klęczą:

1. Ludwik Drzymała
2. Jan Apola
3. Zygmunt Guterch
4. Jan Kretowicz
5. Kazimierz Szloch

W drugim rzędzie od lewej stoją:

1. Kazimierz Wojnar (częściowo widoczny)
2. NN
3. NN
4-7 Grono Nauczycielskie, opisane powyżej
8. NN
9. Władysław Kukla

W trzecim rzędzie stoją od lewej dziewczynki

1. NN
2. Stefania Drzymała - Przybycień
3. NN
4. Józefa Lucik - Brach
5. Zofia Tokarz - Zagórska
6. Genowefa Pabis -
7. NN
8.NN
9.NN

W ostatnim rzędzie u samej góry, stoją od lewej:

1. Mieczysław Tumidajski
2. NN
3. NN
4. Józef Karp
5. Stanisław Tenerowicz

fake watches

Na obrazku znajduje się mało widoczny napis następującej treści - ECCE PANIS ANGELORUM - oto boski chleb Aniołów
Obrazek ten ofiarował Stasiowi Tenerowiczowi w dniu I Komunnii Św. ks. proboszcz Józef Grądziel.

LUDWIK DRZYMAŁA i STANISŁAW TENEROWICZ

Pamiątkowy obrazek I Komunii Św. Stanisława Tenerowicza - 15 czerwca 1946 r.