|1910 r.||1912 r.||1916 r.||1921 r.||1926 r.||1927 r.||1928 r.||1930 r.||1931 r.||1932 r.||1933 r.||1934 r.||1935 r.||1936 r.||1938 r.||1940 r.||1941 r.||1942 r.||1943 r.||1944 r.||1945 r.||1946 r.||1947 r.||1948 r.||1950 r.||1952 r.||1953 r.||1954 r.||1955 r.||1956 r.||1958 r.||1959 r.||1960 r.||1961 r.||1962 r.||1963 r.||1964 r.||1965 r.||1966 r.||1967 r.||1968 r.||1969 r.||1970 r.||1971 r.||1972 r.||1973 r.||1974 r.||1975 r.||1976 r.||1977 r.||1978 r.||1979 r.||1980 r.||1981 r.||1982 r.||1983 r.||1984 r.||1985 r.||1986 r.||1987 r.||1988 r.||1989 r.||1990 r.||1991 r.||1992 r.||1993 r.||1994 r.||1995 r.||1996 r.||1997 r.||1998 r.||1999 r.||2000 r.||2001 r.||2002 r.||2003 r.||2004 r.||2005 r.||2006 r.||2007 r.||2008 r.||2009 r.||2010 r.||2011 r.||2012 r.||2013 r.||2014 r.||2015 r.||2016 r.||2017 r.||2018 r.||2019 r.||2020 r.||2021 r.||2022 r.||2023 r.||2024 r.|

1965 r.

Kiedy klękniecie przed białym stołem,
by po raz pierwszy przyjmować Pana,
to wtedy radość nad waszym czołem,
radość w niebiosach słońca skąpana,
niechaj zaświeci żywym płomieniem,
miłością wielką, świętym wzruszeniem!

A kiedy Jezus ukryty w Hostii,
zstąpi do waszych serc bezszelestnie
i gdy weselem w nich dziś zagości -
wtedy niech każdy z was cicho westchnie:
Kocham Cię, Jezu... Dziękuję, żeś przyszedł!
Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.

I niech ta Miłość czysta jak serce,
w którym Pan Jezus przebywa chętnie,
z każdym dniem mnoży się coraz więcej,
czyściej, potężniej i coraz piękniej!

I Komunia Święta dzieci z Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej.

13 czerwca 1965 roku.

Proboszcz Sękowej ks. Juliusz Suchy i ks. wikary Stanisław Dziedzic z prawej strony, z dziećmi komunijnymi ze SP z Sękowej.

W pierwszym rzędzie od lewej stoją dziewczynki:

1. Krystyna Tenerowicz - Kostysiak, 2. Krystyna Wiklowska - Jarek, 3. Anna Niedziela, 4. Alina Janik - Kukuła, 5. Barbara Konieczny - Przybyło, 6. Krystyna Ciślak - Niemczyńska

W drugim rzędzie od lewej stoją:

1. Zdzisław Kowalski, 2. Bogdan Pruchniewicz, 3. Halina Kret - Chrypliwy, 4. Leokadia Drzymała - Pawłowska, 5. Maria Drzymała - Markowicz, 6. Edward Moroń, 7. Janusz Drzymała

W trzecim rzędzie od lewej stoją:

1. Tadeusz Konieczny, 2. Tadeusz Sowecki, 3. Stanisław Tenerowicz, 4. Marek Drzymała

Proboszcz Sękowej ks. Juliusz Suchy i ks. wikary Stanisław Dziedzic z prawej strony, z dziećmi komunijnymi ze SP z Siar.

W pierwszym rzędzie od lewej stoją dziewczynki:

1. Teresa Ligarska - Ludwin, 2. NN, 3. Zofia Sabatowicz - Trybus, 4. Urszula Śliwa, 5. NN, 6. NN,

W drugim rzędzie od lewej stoją chłopcy:

1. Andrzej Roman, 2. Stanisław Biernacki, 3. NN, 4. Mieczysław Rachel, 5. Jan Ciesielski, 6. Ryszard Fudala,

Proboszcz Sękowej ks. Juliusz Suchy i ks. wikary Stanisław Dziedzic z prawej strony, z dziećmi komunijnymi ze SP z Siar
(drugi oddział)

W pierwszym rzędzie od lewej stoją dziewczynki:

1. Zofia Hajduk, 2. Teresa Hajduk - Wal, 3. Władysława Drzymała - Zawilińska, 4. Anna Szczepanik - Deś, 5. Teresa Mitoraj - Srebnicka, 6. Barbara Kret - Tenerowicz, 7. Władysława Cięciwa, 8. Krystyna Hajduk

W drugim rzędzie od lewej stoją chłopcy:

1. Piotr Ligarski, 2. Wojciech Tomasik, 3. Andrzej Ludwin, 4. Krzysztof Szarowicz, 5. Tadeusz Śliwa, 6. Bronisław Utzig

W trzecim rzędzie od lewej stoją:

1. Anna Procak, 2. Władysław Zieliński, 3. Ryszard Tenerowicz, 4. Tadeusz Fejklowicz, 5. Włodzimierz Siwek, 6. Izabela Boczoń

Maria Drzymała - Markowicz w dniu Pierwszej Komunii Świętej z ks. wikarym Stanisławem Dziedzicem

Krystyna Ciślak - Niemczyńska i Andrzej Roman z Siar w dniu Pierwszej Komunii Św.