|Historia szkoły w Bodakach (Przegonina)||*||*|

Historia szkoły w Bodakach (Przegonina)

    Według uzyskanych informacji od Pana Bodaka Wasyla a było to 16 stycznia 1951 r. szkoła we wsi Przegonina a od 1947 r. Bodaki, powstała w roku 1910

Szkoła ówczesna nie miała własnego budynku, tylko mieściła się w domu prywatnym, replica watches w którym obecnie mieszka (Bajorek Tadeusz) Nauczycielem tej szkoły był Madzik Aleksander. Następnie szkoła została przeniesiona do domu gdzie obecnie mieszka – Habaj Augustyn. Było to pięć lat później (1915) nauczycielem był Chomkowicz Hryc. Później przeniesiono szkołę do domu gromadzkiego, który stał na parceli posiadanej przez obecnego sołtysa Petrusa Zygmunta. W szkole tej było już dwie siły nauczycielskie, a mianowicie Anna Bohaczyk i Kaczor Stefan – było to około 1920 r.

W 10 lat później dom gromadzki został sprzedany osobie prywatnej i rozebrany na przebudowę. Szkołę przeniesiono do budynku, w którym obecnie mieszka Rozmus Anna. Nauczycielem był Tłuczek Jan. W kilka lat później przystąpiono do budowy budynku szkolnego. W roku 1938 oddano do użytku 1 salę lekcyjną. Druga część budynku nie zostala ukończona ze względu na wybuch wojny. Pierwszym nauczycielem w nowo wybudowanej szkole był Tłuczek Jan.

Za okupacji niemieckiej pracowało tu dwóch nauczycieli Pan Syrotiński Jan i Podlipczak Anna. W tym okresie przeciętnie uczęszczało około 75 dzieci. W lipcu 1945 roku a więc w parę miesięcy po odzyskaniu niepodległości, część mieszkańców wsi wyjechała do ZSRR ,nauczycielką w tym czasie była Pani Denys Julia. W czerwcu 1947 roku w wyniku ,,Akcji Wisła” pozostała część ludności, została przesiedlona na ziemie zachodnie i północne i z powodu małej ilości dzieci szkołę zamknięto.

  osmrtnice osmrtnic livno osmrtnice mostar smrtovnice smrtovnice srebrenik smrtovnice jablanica smrtovnice bihac Nazwa Przegonina obowiązywała do 1947 roku, Bodaki były przysiółkiem, przyłączono do Bodaków przysiółek Pstrążne. Po zasiedleniu gromady Bodaki , w lutym 1949 r. uruchomiono 4 klasową szkołę podstawową o jednej sile nauczycielskiej, kierownikiem szkoły została Pani Czapko Janina. Szkoła liczyła 18 uczniów i było 4 klasy. Nauka odbywała się łącznie w klasach III-IV w godzinach przedpołudniowych i w klasach I- II w godzinach popołudniowych. W chwili przybycia naucz. w klasie nie było ławek, stołu i krzeseł oraz żadnych pomocy naukowych.
W następnym roku szkolnym tj. 1949/1950 z powodu braku dzieci w wieku szkolnym I klasy nie było , była natomiast klasa V . Szkoła liczyła 13 uczniów.

Inspektorat Szkolny w Gorlicach uruchomił w październiku szkołę w przysiółku Pstrążne i powierzyła prowadzenie jej nauczycielce szkoły w Bodakach, która od tego czasu uczy 3 dni w jednej szkole a 3 dni w drugiej szkole. Nauczanie miało być tymczasowe, ale trwa już drugi rok co wpływa ujemnie na wyniki tak jednej jak i drugiej szkoły. W Bodakach było 13 uczniów a w Pstrążnym 7 Szkoła była wizytowana przez insp. Adama Wilkosza a w następnym roku przez insp. Słowika Władysława. Od 1949 r. wszystkie dzieci objęte są dożywianiem.
W 1950 r. urządzono mieszkanie dla naucz. w budynku szkolnym. Przy szkole działa prężnie Komitet Rodzicielski. Od 1 kwietnia 1951 r. Pstrążne zostało włączone do obwodu szkolnego w Bodakach. Dzieci z Pstrążnego uczęszczają do tutejszej szkoły. Szkoła liczy 16 uczniów. Uczniowie którzy ukończyli kl.IV przechodzą do szkoły w Ropicy Górnej.

1 września 1952 r. została ponownie otwarta szkoła w Pstrążnem, od następnego roku dzieci do klasy V i VI chodzą do Pstrążnego i Bartnego.
Od 14 do 17 kwietnia 1955 r. był na praktyce uczeń IV klasy Liceum Pedagogicznego z Gorlic Tokarski Józef. W roku szk. 1955/1956 szkoła liczyła 12 dzieci. Od 1 września do 11 listopada uczyła Pani Józefa Biesiada, naucz. Tokarz Janina z panieństwa Czapko była na urlopie.

  23 czerwca 1956 r. odbyło się zakończenie roku szk. Dzieci ,które ukończyły klasę piątą zostały przekazane do klasy VI w Pstrążnem. 15 kwietnia 1957 r. rozpoczęto pracę nad wykończeniem budynku szkolnego, oddano druga salę lekcyjną i powiększono mieszkanie naucz. Obok szkoły wybudowano budynek gospodarczy.
Od 1 września do 23 listopada 1957 r. uczy Pani Szurek Emilia a Pani Tokarz Janina jest na urlopie. Od lutego 1959 r. jest na zastępstwie naucz. Pan Władysław Tokarz, uczy do 1 maja. Od 1 września 1959 r. pracuje dwóch nauczycieli, kierowniczką jest nadal Tokarz Janina a drugą siłą jest Tokarz Stanisław, jest 7 klas w których się uczy 33 uczniów. Do klasy VI I VII uczęszczają także dzieci z Pstrążnego i Bartnego.

Od 1 IX 1960 r. szkoła liczy 34 uczniów, jest VII klas i uczy Pani Tokarz Janina i Gwóźdź Maria – klasy V, VI i VII uczą się w jednym oddziale.
6 maja w szkole odbyła się konferencja rejonowa naucz. 18 maja Pani Maria Bulanda odchodzi na urlop macierzyński, z braku naucz. kierowniczka uczy sama, jednego dnia klasy I-IV a drugiego klasy V-VII

27 lutego 1962 r. Pani Maria Bulanda zachorowała i znów jeden naucz. dopiero od 4 maja przychodzi ze Szkoły Podst. w Małastowie Pani Emilia Rowińska. Zima 1963 r. była bardzo ciężka, zamknięto szkołę na okres jednego tygodnia, odrabiano w czerwcu. W Bodakach ma być szkoła 8 klasowa, w związku z tym zaplanowano budowę nowej szkoły. W szkole jest czynne Szkolne Schronisko Młodzieżowe z którego korzystają obozy wędrowne. Od 15 marca Pani Maria Bulanda choruje i przebywa w szpitalu i znów kierowniczka szkoły jest sama. Dopiero od nowego roku szkolnego 1965 prace podejmuje Pani GRAŻYNA ŁAŃ

  Rok 1966 to ostatni rok obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. W dniu 16 kwietnia sztafeta złożona z 10 osób udała się na udekorowanych rowerach do gromady Sękowa, gdzie przy szkole odbyło się przyjęcie sztafet.
Od 1 września 1966 r. uczy trzech naucz. przyszła pani Zofia Przybycień a Pani M. Bulanda dalej jest na chorobowym. Powstała trzecia sala lekcyjna. Do szkoły przyjeżdża kino objazdowe- dzieci są zachwycone i długo dyskutują na temat oglądanego filmu. W dniu 4 września 1967 r. następuje uroczyste rozpoczęcie roku szk. z dwoma nowymi naucz. z Panią Krystyną Libront i Cz. Bubniak. Odeszła Pani Zofia Przybycień(Zabierowska) Rozpoczęto prace przy budowie nowej szkoły.

Dnia 28 czerwca 1969 roku zmarła długoletnia kierowniczka tutejszej szkoły Pani Janina Tokarz z domu Czapko ( komplikacje po porodowe)
W szkole zaszły duże zmiany . Stanowisko kierownika szkoły objął Pan Zając Jan, na miejsce Pani Grażyny Kuś – Łań, przybyła Pani Baniak Maria Rok szkolny rozpoczęto 2.IX. 1969 r. w nowym budynku szkolnym.
1.IX. 1971 r. ze szkoły odeszła Pani Bubniak , która przeniosła się do Lipinek, a Pani Baniak zrezygnowała z zawodu i wyjechała do Katowic. W tutejszej szkole zaczął pracować Pan Jan Piecuch. Uległa likwidacji szkoła w Pstrążnem, naucz. Teresa Apola- Podstołowicz została przeniesiona do Sękowej.  We wrześniu 1972 na urlopie macierzyńskim jest żona kierownika Pani Zając Krystyna, zastępuje ją Pani Tokarska Danuta. W maju dzieci z Bodaków i Bartnego pojechały na wycieczkę do Łańcuta. Końcem roku szkolnego 72/73 z tutejszej szkoły do Szkoły Podstawowej w Stróżnej zostali przeniesieni na wlasna prośbę kier. szkoły wraz z małżonką. Dyrektorem szkoły został mianowany Pan Piecuch Jan.
1.IX 1973r. w szkole została zatrudniona Pani Przybyło Urszula, szkoła liczy 55 uczniów. Pani Przybyło uczy jeden rok a po niej przychodzi Pani Ciastoń Irena, później Pani Piecuch Danuta odchodzi na urlop. We wrześniu 1975 r. na urlop bezpłatny odchodzi Pan Sikora Eugeniusz a w szkole uczy trójka naucz. W kwietniu odbyła się 3 dniowa wycieczka do Warszawy.
23.IX.1976 roku rozpoczynamy naukę, z Bodaków wyjeżdża Pani Ciastoń oraz Danuta i Jan Piecuchowi do Gorlic, na ich miejsce powtórnie wracają Krystyna i Jan Zającowie oraz Bodak Czesława.
Od 21 sierpnia 1978 r w tutejszej szkole został zatrudniony polonista mgr Bogusław Diduch, na wiosnę na urlop macierzyński odchodzi Pani Krystyna Zając a na zastępstwo przychodzi Pan T. Piątkowski z Krygu. Od następnego rok Pan Diduch Bogusław odchodzi do Sękowej a jego miejsce zajmuje Pani Krystyna Bihuniak, uczy dwa lata i przechodzi do pracy w Przedszkolu w Ropicy Górnej. Na jej miejsce przyszła Władysława Buczek. 13 XII. 1981 r. ogłoszenie stanu wojennego i przerwa w nauce, nastały ciężkie czasy m.in. dla oświaty. Pani Buczek odchodzi a na jej miejsce przychodzi Ludmiła Horbal. Elżbieta Bodak zajmuje VI miejsce w tenisie stołowym na zaw. centralnych w Warszawie a dziewczynki wywalczyły II miejsce na zaw. pow. w piłce ręcznej i były to największe osiągnięcia młodzieży z Bodaków.

1.IX.1983 r. brak nauczycieli w dalszym ciągu, po szkole średniej zostaje zatrudniona Pani Teresa Gawron i Pan Jacek Mundzia. W roku szkolnym 1999/2000 zostało utworzone 3 letnie Gimnazjum Publiczne w Sękowej jako nowy typ szkoły w strukturze oświaty w Polsce. W Bodakach obniżono stopień organizacyjny Szkoły Podstawowej z 8 do 3 klas, po ukończeniu tej klasy dzieci szkolnym autobusem pod opieką naucz. dowożone są do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej, uczą się jeszcze 3 lata w szkole podstawowej a następnie pobierają naukę w 3 letnim gimnazjum.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodakach istniała do 2012 r. od tego roku jest niepubliczną placówką oświatową. Do tej trzy klasowej szkoły i przedszkola uczęszcza ponad dwadzieścia dzieci, pracuje jedna nauczycielka Pani Ewa Kołtko

Kliknij i zobacz!