Małastów

Kościół parafialny w Małastowie

Warto zobaczyć:
-> Cmentarz wojenny nr 58 na Przysłupiu
-> Cmentarz wojenny nr 59 na Przysłupiu
-> Cmentarz wojenny nr 60 na Magurze (na Przełęczy Małastowskiej)
-> Cmentarz wojenny nr 65 w Małastowie
-> Cmentarz wojenny nr 66 w Małastowie
-> Cerkiew greckokatolicka p.w. śś Kosmy i Damiana
-> *
-> Cmentarz Parafialny - stary
-> Cmentarz Parafialny - nowy
-> *
-> Kapliczki i krzyże w Małastowie
-> Kapliczki i krzyże na Magurze Małastowskiej
-> Magura Małastowska
-> Małastów na starych zdjęciach

Małastów, niewielka wieś (ok. 400 mieszkańców) położona jest u stóp Magury Małastowskiej w dolinie Małastówki. Lokowana na prawie niemieckim w 1440 roku w dobrach Giebułtowskich.Póżniej stanowiła własność królewską i należała do powiatu bieckiego, a w 1776 r. stała się własnością Wilhelma Siemińskiego. Pod koniec XIX w. Małastów zamieszkiwało 430 mieszkańców,a wieś była siedzibą parafii greckokatolickiej obejmującej również Ropicę Górną (d. Ruską), Pętną i Dragaszów.

Przed II wojną światową liczył 70 gospodarstw i około 500 mieszkańców.
W czerwcu 1947 r. w ramach ,,Akcji Wisła" wysiedlono stąd 300 osób. We wsi wznosi się dawna cerkiew greckokatolicka pw śś. Kosmy i Damiana (obecnie kościół rzym.-kat. p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej) zbudowana została z cegły i kamienia w 1805 roku w stylu barokowo-klasycystycznym. Jest jednonawowa, kryta blachą, posiada drewnianą wieżę. Wewnątrz fragmenty ikonostasu oraz trzy ołtarze barokowo - klasycystyczne.

Mapka tras zjazdowych Małastow to jedno z atrakcyjniejszych miejsc w zachodniej części Beskidu Niskiego. Warunki do uprawiania sportów zimowych utrzymują się nawet do początków kwietnia. Dwa wyciągi zlokalizowane na północno-zachodniej stronie stoku, dzięki czemu jej stoki są dużą atrakcją dla zimowych turystów.Poszerzona trasa zaspokoi pragnienia nawet bardzo ambitnych. Stok Magury Małastowskiej jest jednym z najdłuższych stoków narciarskich w południowo-wschodniej Polsce. Wyciąg Magura jest wyciągiem orczykowym o dwóch nitkach, przepustowość jednej nitki 550 osób/godz. Nartostrada ma długość 3050 m, sama trasa narciarska 1400 m, różnica wzniesień wynosi 260 m. Sztuczne dośnieżanie znakomicie poprawia warunki na stoku a sztuczne oświetlenie wydłuża godziny otwarcia. Bufet, serwis, wypożyczalnia sprzętu, szkoła narciarska "Magura" uzupełniają atrakcyjność tego miejsca.

Dla początkujących lepszym miejscem do nauki są trzy nowe wyciągi przy wjeździe do Małastowa od strony Gorlic, po prawej stronie.(Gucio, Toranaga, Toranaga II) To 2 pojedyncze talerzyki, o przepustowości 400 i 360 osób/godz. długość tras: 500 m i 550 m, jedna trasa jest sztucznie oświetlona. Również w Małastowie znajduje się mały wyciąg do nauki jazdy o długości 150 m oraz bufety, serwis, wypożyczalnia i szkoła narciarska.
Powyżej Małastowa na zboczach Magury znajduje się schronisko PTTK. Można tam dojść krótszą i przyjemniejszą niż szosa, starą drogą odchodzącą w boczną dolinkę przy odgałęzieniu szosy do Pętnej i przystanku Małastów - skrzyżowanie. Jest to tzw. Droga Węgierska, gdyż przed wybudowaniem szosy tędy właśnie jeżdżono w stronę granicy - Konieczna. W najwyższym punkcie drogi czyli na Przełęczy Małastowskiej stała karczma o nazwie ,,Magura" (wówczas ,,Magóra"). W głębi dolinki znajduje się pole biwakowe i dolny koniec wyciągu narciarskiego. MAGURA MAŁASTOWSKA

Małastów - więźniowie którzy przebywali w obozie w Thalerhofie ( Austria)w latach 1914 - 1915
Dziuban Piotr, Rotko Michał, Adam Andrzej, Bajus Szymon, Rotko Andrzej, Bajus Teodor, Wysowski Ilia, Szkyrpan Paweł, Żełem Piotr, Kardasz Antoni-Jan, Kikiła Aleksij, Hrywna Teodor-zmarł 03.02.1915 r. w wieku 32 lat, Szkyrpan Onufry

Spis miejscowości Galeria zdjęć miejscowości