Wapienne - Wapenne

Warto zobaczyć:
-> Cmentarz wojenny nr 83 w Wapiennem
->
-> Kapliczki i krzyże w Wapiennem
-> Uzdrowisko Wapienne
-> Kornuty
-> Jaskinia Mroczna

WAPIENNE - Oddalona od Gorlic 12 km a od Jasła 17 km. Wapienne leży w dolinie potoku Wapienka,(wg mapy l :50000 - Wapnianka) Rozdzielanka i częściowo Szpakówka. Nad doliną wznoszą się gory: Łysa Góra (Mały Ferdel), Ferdel, Męcińska Góra i Kamienna Góra (619 m).

Osada Wapienne (łem. Wapenne) została założona w 1546 r. na prawie wołoskim. Dokonano tego na podstawie przywileju nadanego przez Zygmunta Starego Mikołajowi z Męciny. Zamieszkiwana była przez Łemków. W 1629 roku Wapienne było wsią królewską, w powiecie bieckim.
W roku 1765 wieś znajdowała się w prywatnych rękach Lubomirskich, a następnie, jak zresztą prawie wszystkie tenuty starostwa bieckiego, została zakupiona od rządu austriackiego przez ówczesnego starostę bieckiego Wilhelma Siemieńskiego. W 1789 roku Wilhelm zapisał Wapienne swemu synowi Stanisławowi i jego żonie. Własnością tej rodziny jest także Wapienne w 1848 roku.
W 1890 roku wieś liczyła 56 gospodarstw, a zamieszkiwało ją 334 mieszkańców, zaś w 1938 r. Wapienne liczyło 460 grekokatolików (unitów), którzy mieli swoją parafię w Męcinie Wielkiej.
W 1947 roku, w ramach akcji ,,Wisła", w dniach 11 - 15 VI wysiedlono 63 mieszkańców wsi.
W późniejszym okresie zasiedlona została ponownie w większości przez dawnych mieszkańców, którzy powrócili z ziem zachodnich.

Kosodrzewina w Kornutach Na terenie Wapiennego występują naturalne źródła wód mineralnych, już w XVII w. leczono choroby weneryczne, a w 1812 r. z kąpieli w Łazienkach korzystali żołnierze Wielkiej Armii Napoleońskiej.
W XVIII w. istniał tu mały zakład kąpielowy, który uległ zniszczeniu w czasie I wojny światowej. W późniejszych latach powstał zakład zdrojowy, zniszczony w czasie działań II wojny światowej, ponownie odbudowany swą działalność rozpoczął dopiero w 1952 roku. Posiadał łazienki, pawilon hotelowy, budynek usługowy, basen, stołówka oraz domki dla letników. Początkowo działał jako ośrodek kolonijny i wypoczynkowy. Obecnie zakład uzdrowiskowy.

W uzdrowisku znajdują się trzy naturalne źródła mineralne: "Marta", "Kamila" i "Zuzanna". Ponadto znajdują się tutaj także dwa odwierty "Wapienne I" i "Wapienne II", które zawierają słabo mineralizowane wody siarczkowe wodorowęglanowo-wapniowo-sodowe i magnezowe. W rejonie wsi znajdują się także zasobne złoża borowiny. Leczy się tutaj głównie choroby gośćcowe i kobiece oraz choroby związane z przemianą materii.

Tuż nad granicą uzdrowiska przebiega granica Magurskiego Parku Narodowego. Podgórski klimat panujący tutaj służy wypoczynkowi i leczeniu, a rozległe bezpieczne przestrzenie i niewielkie wzniesienia stanowią doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej.Niedaleko od Wapiennego na południowo-zachodnich stokach Magury Wątkowskiej znajduje się rezerwat skalny ,,Kornuty". Obejmuje powierzchnię 11,9 ha i został utworzony w 1964 r. Faktycznie obszar ten chroniony jest już od 1938 roku. Na terenie rezerwatu znajdują się skałki dochodzące do 20 m wysokości oraz jaskinie pięknie wyrzeźbione przez procesy erozyjne. Tu znajduje się Jaskinia Mroczna. Ciekawostką jest reliktowy krzew kosodrzewiny, pozostałość epoki lodowcowej.

Na terenie Wapiennego znajdowały się kopalnie ropy naftowej. Miejscowi Łemkowie trudnili się kamieniarstwem i wyrabiali kamienie do żaren, krzyże i płyty posadzkowe. Obecnie w Wapiennem mieszka około 200 osób.

W drodze do obozu Wapienne - więźniowie którzy przebywali w obozie w Thalerhofie ( Austria)w latach 1914 - 1915
Bubniak Wasyl, Bubniak Damian, Bubniak Dymitry, Pyrz Szymeon - potem był redaktorem ,,Prawdy" w Filadelfii(USA)Bodak Wasyl, Prokipczak Daniel, Pyrz Michał, Pristasz Teodor, Bodak Jan i Timoc Aleksij

Spis miejscowości Galeria zdjęć miejscowości