Siary

Figura Jezusa Zbawiciela w Siarach(szlabant)

Warto zobaczyć:
-> Cmentarz wojenny nr 76 w Siarach
-> Kapliczki i krzyże w Siarach
-> Pomnik Jezu Ufam Tobie
-> Pałac w Siarach
-> Władysław Długosz 1864 - 1937
-> Przemysł naftowy Siar
-> Jan Rączkowski 1861 - 1947
-> Mauzoleum Długoszów
-> Maria Gabryel - Rużycka * 1905 - 1961 (artystka-malarka)
-> Stanisław Haluch 1878 - 1958 - wiertacz naftowy z Siar.
-> Aleksander Ostoja Zawadzki

Siary położone są w północnej części gminy, nad potokiem Siary, na powierzchni 7,5 km kw. Na południu wznosi się góra Obocz (627m). Obecnie miejscowość zamieszkuje ponad 700 mieszkańców.

Miejscowość lokowana w XIV stuleciu na prawie niemieckim, a od XVII wieku wchodziła w skład starostwa niegrodowego w Lipinkach. W drugiej połowie wieku XVIII wieś stanowiła własność Kuropatnickich. Tereny Siar związane są z ropą naftową już od XVIII wieku. Między Siarami a Sękową znajdowały się płytkie studnie. Studnie ropy eksploatowano już w 1791 r.Pierwszy szyb naftowy założył tu Stanisław Jabłonowski w 1852 roku. Do Jana Wybranowskiego należały studnie znajdujące się na tzw. Pustym Polu. W latach 1852-1854 wykonano najgłębsze kopane ręcznie szyby, z których dostarczano ropę Ignacemu Łukasiewiczowi do Gorlic. Pod koniec XIX wieku było tu 156 szybów naftowych oraz destylarnia ropy naftowej, a na początku XX w. było tu ok. 400 szybów. Obecnie złoża są na wyczerpaniu.

W Siarach największą uwagę przyciąga secesyjny pałac wzniesiony w 1900 r. Właścicielem był Długosz Władysław. Okazały budynek usytuowany jest na wysokiej, pionowo spadającej w dolinę Sękówki skarpie. Pałac otoczony jest pięknym parkiem z licznymi starodrzewami, wspaniałą pergolą, kordegardą, fontanną i licznymi rzeźbami. Uroku dodaje staw z wyspą. W czasie wojny pałac uległ zniszczeniu, po wojnie skonfiskowany przez państwo i przekazany dyrekcji Stadniny Koni Huculskich. W latach 80-tych mieścił się w nim ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dla pracowników rolnych oraz filia sanatorium z Wapiennego. Obecnie stanowi własność prywatną Pana Edwarda Brzostowskiego.

Pałac w Siarach Władysław Długosz [24.07.1864 24.06.1937] - senator, współtwórca polskiego przemysłu naftowego, właściciel kopalni ropy naftowej w Siarach, Sękowej i Ropicy Górnej.Od 1909 r. był prezesem Rady Powiatowej gorlickiej, prezesem Powszechnej Kasy Oszczędności i innych instytucji w Gorlicach. Fundował szkoły i inne obiekty użyteczności publicznej, był także mecenasem organizacji społecznych. Z jego inicjatywy zawiązało się Okręgowe Towarzystwo Rolnicze, którego został prezesem i któremu ofiarował 10 morgów roli na wzorową fermę rolniczą. Jego staraniem i kosztem powstały Dom Ludowy w Siarach i bursa na 40 uczniów gimnazjalnych w Gorlicach. Współzałożyciel Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był posłem do Parlamentu Wiedeńskiego, Ministrem ds. Galicji, a w odrodzonej Polsce Senatorem II Rzeczpospolitej i prezesem Państwowej Rady Naftowej. Członek krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, prezes Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego w Warszawie. W 1931 r. odznaczony krzyżem komandorskim Polonia Restituta. Honorowy Obywatel Miasta Gorlice – od 11 września 1913 r.

Zobacz - Senator Władysław Długosz

Zobacz - Rzecz o Jakubie II Mikrucie

Spis miejscowości Galeria zdjęć miejscowości