Długie

Warto zobaczyć:
-> Cmentarz wojenny nr 44 w Długiem
-> Cmentarz Parafialny
-> Kapliczki i krzyże w Długiem

 Dołhe- łemk. - nieistniejąca wieś Łemkowska położona nad prawobrzeżnym dopływem Wisłoki, wzdłuż drogi do Wyszowadki. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z 1541 roku, kiedy to ród Wojszyków sprzedał dobra ziemskie Stadnickim.

W 1881 roku na terenie tej niezbyt "długiej" wsi, rozciągającej się na długości 3 km, w 36 gospodarstwach zamieszkiwało 247 osób a wieś należała do parafii w Grabiu. I-sza wojna światowa w okolicy nie wyrządziła większych szkód, stoczono jedynie kilka drobnych potyczek, czego efektem jest istniejący do dnia dzisiejszego cmentarz wojenny nr 44 projektu Dusana Jurkowicza, prezentuje się po kapitalnym remoncie bardzo ciekawie na tle odludnej doliny. Remont tego cmentarza został dokonany w 2018 roku . Cmentarz został wyremontowany zgodnie z planem oryginalnym. W 5 grobach masowych i w 8 pojedynczych pochowano tu 37 żołnierzy austrowęgierskich i 208 Rosjan. Polegli końcem stycznia 1915 r. Zachowały się także 3 słupki HV (Heeres Vermesung)wyznaczające granice działki.

W 1928 roku wszyscy mieszkańcy wsi przeszli na prawosławie, nie mogąc korzystać ze starej unickiej cerkwi św. Dymitra zbudowanej prawdopodobnie w 1745 roku, która stała tuż nad cmentarzem wojennym nr 44. Mieszkańcy wybudowali w centrum Długiego (powyżej cerkwi greckokatolickiej) prawosławną świątynię pod tym samym wezwaniem i była filią parafii w Radocynie. Powyżej cmentarza wojennego nr 44, stoi do dnia dzisiejszego kamienny krzyż z 1869 r. a cmentarz wiejski położony jest w dole wsi , tuż nad Wisłoką, został on ostatnio odnowiony na którym znajduje się kilka nagrobków z płaskorzeźbami Matki Bożej i Świętych, większość w dobrym stanie. W 1936 roku prócz 190 prawosławnych, we wsi zamieszkiwała też jedna rodzina cygańska.

W ostatnich latach wojny część mieszkańców wsi wyjechała (część z nich dobrowolnie, część pod naciskiem władz) na tereny sowieckiej Ukrainy pozostawiając swoje domostwa oraz dwie cerkwie; unicką i prawosławną. Ci ci zostali we wsi zostali wysiedleni w ramach ,,Akcji Wisła" w maju 1947 r. na tereny zachodniej i północnej Polski. Cerkiew prawosławna została rozebrana w 1953 roku przez pracowników PGR-u, którzy wykorzystali uzyskany budulec do budowy stajni w Jasionce, natomiast cerkiew unicka stała jeszcze w 1955 roku.
Dzisiaj Długie to pusta dolina, w której sezonowymi mieszkańcami są pasterze wypasający owce na pobliskich halach a parę lat temu robotnicy, którzy trudnili się wypalaniem węgla drzewnego w retortach

Wspomnienia Pana Piotra Sabatowicza 1914-1963

Wykaz rodzin zamieszkałych w Długim w 1787 r. wg. austriackiego katastru.

1. Balasz 2. Barna (4 rodziny) 3. Groziak (2 rodziny ) 4. Dziumbila 5. Dyrdycz (2 rodziny ) 6. Kawak 7. Koszar 8. Ksenicz 9. Marczak 10. Nester 11. Romanczak 12. Rusyn 13. Sabatowicz 14. Stach 15. Uram (5 rodzin ) 16. Chymczak 17. Czuły (4 rodziny) 18. Szwigar 19. Jakubicz

Z Długiego 14 osób przebywało w więzieniu w Thalerhofie.

Sabatowicz Teodor, Szuta Teodor, Jacowicz Teodor, Ksenicz Konstanty, Kopcza Jan, Wasenko Dymitr, Kysajło Jan, Zeleniak Jurij, Czulik Andrzej, Zeleniak Michał, Suchowacki Iwan - zmarł 09.01.1915 r. w wieku 74 lat, Wasenko Teodor - zmarł 19.02.1915 r. w wieku 44 lat, Wasenko Michał - zmarł 19.02.1915 r. w wieku 43 lat i Sym Danko - zmarł 12.07. 1915 r. w wieku 59 lat

Długie - oba zdjęcie pochodzą z połowy lat 20-tych XX w przedstawia greckokatolicką cerkiew pw. św. Dymitra, poniżej znajduje się cmentarz nr 44 z I wojny światowej oraz zabudowania Dmitro Giby .

Spis miejscowości Galeria zdjęć miejscowości