Bodaki

Warto zobaczyć:
-> Cmentarz wojenny nr 69 w Przegoninie (Bodaki)
-> Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra
-> Cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra
-> Cmentarz Wiejski - Bodaki
-> Cmentarz Wiejski - stary - Pstrążne
-> Kapliczki i krzyże w Bodakach
-> Czartoryja
-> Pstrążne
-> Historia szkoły w Bodakach - Przegonina

 Bodaki – wieś malowniczo położona na zakręcie doliny potoku Bartnianka poniżej Bartnego, łącznie z przysiółkami Przegonina i Pstrążne ok.45 domów i 170 mieszkańców, w większości Łemków, którzy powrócili z wysiedleń. Autobusy do Gorlic. W szkole schronisko młodzieżowe. Położona na wysokośći 470 m n.p.m. otoczona stokami Kornut, Męcińską Górą (679 m), Dziamerą (756 m), Ostrą Górą (759 m)i Holą(660m)

Bodak to po łemkowsku oset polny, w tym przypadku nazwa pochodzi jednak od nazwiska mieszkańców. Rodzina Bodaków mieszka tu do dziś. Historycznie Bodaki były przysiółkiem Przegoniny, obecnie jest odwrotnie (nazwa wsi obowiązywała do 1947 r.) Historia dzisiejszej wsi jest historia wsi Przegonina. Nazwa PRZEGONINA, wywodzi się od staropolskiej nazwy herbu "PRZEGONINA"
Wzmiankowana po raz pierwszy w 1581r, jako wieś królewska starostwa bieckiego.
Miała wtedy sołectwo i dwa półdworzyszcza wołoskie.
Przed II wojną światową w całej Przegoninie było 120 gospodarstw, w tym w Bodakach 23, a w Pstrążnem 38. Spośród ponad 400 mieszkańców z górą jedną trzecią stanowili prawosławni.
Przegonina, podobnie jak sąsiednie Bartne, była ośrodkiem kamieniarstwa.
Piaskowiec wydobywany na stoku Kornutów wykorzystywano głównie jako kamień budowlany. Wytwarzano także kamienne blaty stołowe i płyty chodnikowe dla Gorlic.

 200 m na wschód od wylotu drogi do Wapiennego stoją w pobliżu siebie dwie drewniane cerkwie, obie pod wezwaniem św. Dymitra. Starsza, greckokatolicka przy samej szosie, pochodzi z 1902r. na miejscu poprzedniej z 1742 roku. i reprezentuje schyłkowy typ architektury zachodnio-łemkowskiej. Wewnątrz ikonostas wykonany prze Szajnę z Rymanowa. Większość ikon (19)przekazano do cerkwi-muzeum w Bartnem, świątynia służy jako kościół filialny. W 1996 r. prowadzone były prace remontowe. Obok cmentarz z kilkoma starymi nagrobkami roboty łemkowskich kamieniarzy.

Nowsza z 1934 r. jest cerkiew prawosławna, filia parafii prawosławnej w Bartnem, skromne dzieło miejscowego cieśli Wasyla Frencko. Dach kryty blachą ma dwie kopułki z hełmami. W czasie II wojny światowej był sołtysem we wsi, zmarł 1964 r. Obok cerkwi, nieopodal wejścia postawiono na pamiątkę 1000-lecia Chrztu Rusi 988 – 1988 krzyż prawosławny.
Na stoku na zachód od zbiegu dróg wyjątkowo malowniczy zespół kapliczek i krzyży.
Najładniejszą, krytą gontem, z efektownym zwieńczeniem, ufundował pod koniec XIX w. Stefan Żelem, z zawodu wędrowny szklarz.
We wsi zachowały się nieliczne stare chałupy.

 Stromy odcinek stoku Męcińskiej Góry na zachód od Bodaków to tzw.Czartoryja - kliknij

W lesie bukowym na zboczu Ostrej Góry nad Przegoniną (obecnie Bodaki) znajduje się cmentarz wojskowy nr. 69 z I wojny światowej, jest łatwy do odszukania dzięki wyznakowaniu do niego ścieżki dojściowej znakami biało-czarnymi. Można też skrócić sobie do niego drogę przechodząc przez potok, bez mostka, na wysokości zachowanej dobrze austriackiej tablicy informacyjnej przy drodze. Warto zadać sobie trud kilkunastominutowego podejścia polami i przez młody las bukowy, gdyż obiekt jest po gruntownym remoncie w czasie którego przywrócono mu pierwotny wygląd. Wykonano praktycznie od nowa niski murek z niespojonego kamienia łamanego z przodu, oraz z tego samego materiału opaski wokół grobów. Pomiędzy zachowanymi słupkami betonowymi przeciągnięto od nowa druty kolczaste. Jest to jedyne tego typu rozwiązanie na cmentarzach projektu Hansa Mayra. Być może w podobny sposób ogrodzone były groby pierwotne żołnierzy tu pochowanych (był to popularny sposób zabezpieczania prowizorycznych mogił) i projektant postanowił włączyć ten motyw do swojego projektu. U szczytu cmentarza ustawiono nowy krzyż drewniany z blaszanym daszkiem, wykonany nieco mniej starannie i nieco mniejszy od oryginalnego.

 Pochowano na nim 55 Austriaków z: 7 i 56 (wadowickiego) pułku piechoty złożonego z Polaków, 17 i 28 pułku piechoty austriackiej obrony krajowej oraz 33 pułku strzelców austriackiej obrony krajowej złożonego z Ukraińców, którego rejonem uzupełnień był Stryj. Pochowanych jest tu 74 Rosjan. W czasie założenia cmentarza było 11 mogił masowych, 6 zbiorowych rzędowych i 12 pojedynczych. Polegli oni w walkach o okoliczne grzbiety 2 i 3 maja 1915 r. Po lewej stronie wejścia, na jednym z większych kamieni tworzących mur widnieje na wpół zatarty, wykuty napis - trudny dziś do rozszyfrowania. Oprócz tych elementów zachowały się też słupki HV na granicy działki. Grunt na cmentarz oraz na prowadzącą do niego drogę pozyskany został od Marii Skirpan.
Z Przegoniny (Bodaki) - więźniowie którzy przebywali w obozie w Thalerhofie ( Austria)w latach 1914 - 1915 Szpak Jan - zmarł 28.03.1915 r. w wieku 57 lat i Kaczor Dimitry - jurista (prawnik)

Spis miejscowości Galeria zdjęć miejscowości