Galeria: Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra

<<< poprzedniepowrót do miniaturnastępne >>>

Cerkiew prawosławna w Czarnem. Zbudowano jš poœpiesznie w 1929 roku po przejœciu mieszkańców wsi do wyznania prawosławnego. Miała konstrukcję słupowš. Po wysiedleniu mieszkańców po II wojnie œwiatowej stała opuszczona. W lata 50. XX w. ze œcian odpadły deski i pozostał szkielet i dach. Groziła zawaleniem i wypełniono jš sianem, by nie wchodzić do wnętrza. Zawaliła się podczas wichury w 1967 r.