Galeria:

<<< poprzedniepowrót do miniaturnastępne >>>

Odnowiony krzyż kamienny z 1909 roku przez ekipę pana Szymona Modzejewskiego - na postumencie znajduje się nazwisko więŸnia obozu w Thalerhofie Sidora (Szymona) Chaszczica - zmarł 27.01.1915 r. - nazwisko i imię prawdopobnie zostało dopisane przez rodzinę po œmierci Sidora.