Galeria: Przemysł naftowy Sękowej

<<< poprzedniepowrót do miniaturnastępne >>>

Na kopalni ropy naftowej ,,Dobra Wola" w Sękowej w latach 50-tych, od lewej: Przybycień Władyslaw, Władysław Moskal, Michał Jurusik i Łyczko