Gmina Sękowa i Niżna Polianka, realizują projekt pt. " Ocalić od zapomnienia"

Gmina Sękowa jako partner wiodący, wspólnie z partnerem projektu Obec Niżna Polianka na Słowacji, podjęli się realizacji projektu pt. " Ocalić od zapomnienia - wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza”

Projekt będzie realizowany między dwoma sąsiadującymi między sobą jednostkami w Polsce Gmina Sękowa, na Słowacji Obec Niżna Polanka. Niniejszy projekt ma na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej Sękowej i Niżnej Polianki w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego.

Planowane zadania w projekcie to:

1. Renowacja nekropolii z okresu I wojny światowej, obejmie 12 cmentarze: nr 53 w Czarnem, nr 64 w Bartnem, nr 67 w Ropicy Górnej, nr 68 w Ropicy Górnej, nr 70 w Owczarach, nr 77 w Ropicy Górnej, nr 78 w Ropicy Górnej, nr 79 w Sękowej, nr 80 w Sękowej, nr 81 w Męcinie Wielkiej, nr 82 w Męcinie Wielkiej, nr 83 w Wapiennem.
2. Partner Niżna Polianka ze swojej strony przewiduje następujące wydatki w ramach zadania merytorycznego: renowacja cmentarza wojennego Smilno; ścieżka edukacyjna: cmentarze wojenne Duśana Jurkovića; panteon wybitnych postaci frontu Karpackiego 1914/1915.
3. Partner Niżna Polianka będzie prowadzić prace podczas artystycznej sesji plenarnej - "I wojna światowa" a dzieła powstałe podczas sesji zostaną zamontowane na 14 cmentarzach.
4.Utworzenie parku historycznego w Siarach, utrwalanie wspólnego dziedzictwa kulturowego

Zapewnienie odpowiedniej ochrony, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru pogranicza, jaki stanowi dziedzictwo kulturowe. Realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia poziomu efektywnego i zintegrowanego wykorzystania tych zasobów, co służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu.
Efektywniejsze wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców

W ramach projektu planujemy:
- Renowacje 26 nekropolii z okresu I wojny światowej
- Budowa parku historycznego w Siarach
- Utrwalanie wspólnego dziedzictwa kulturowego

Okres realizacji projektu 01-01 -2021 do 31- 12- 2022 r.
Wojewoda Małopolski deklaruje podjęcie działań mających na celu zaplanowanie w budżecie, którym dysponuje, w latach 2018 — 2020, środków finansowych w wysokości 15 % przewidywanych kosztów realizacji zadania, ustalono wstępnie kwotę 687 548,48 zł tj. 152788,6 €

Wróć do newsów