W 77. rocznicę uczcili pamięć poległych lotników Halifaxa w Krzywej-Banicy

W przeddzień Święta Lotnictwa Polskiego, w piątek 27 sierpnia 2021 r. w kościele w Krzywej rozpoczęły się uroczystości związane z 77. rocznicą zestrzelenia polskiej załogi z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia, bombowca Halifax, który niósł pomoc walczącej Warszawie. Samolot został zestrzelony 28 sierpnia 1944 r w rejonie Banicy/Krzywej w gminie Sękowa, pow. Gorlice.

Śmierć poniosło wówczas 7 polskich lotników, zginęli: dowódca ppor. pilot Kazimierz Widacki , kpt. nawigator Franciszek Omylak, ppor. bombardier Konstanty Dunin - Horkawicz , ppor. strzelec pokładowy Tadeusz Mroczko , sierżant mechanik pokładowy Wilhelm Balcarek , sierżant radiooperator Jan Ozga , sierżant strzelec pokładowy Józef Skorczyk.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz małopolski, powiatu, lokalnych samorządów, księża, kombatanci, Wielka Loża Narodowa Polski, przedstawiciele grup rekonstrukcji historycznej, harcerze, leśnicy, mieszkańcy gminy Sękowa i powiatu gorlickiego, a przede wszystkim rodziny poległych lotników.

O godz. 14.00 ze względu na złe warunki pogodowe (padający deszcz i zimno) rozpoczęła się Msza Św. w kościele w Krzywej w intencji poległych załóg lotniczych oraz w intencji wszystkich żyjących lotników, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza Grzegorza Żywca z parafii Smerekowiec. Homilię wygłosił ks. proboszcz Piotr Roman z parafii Gładyszów. W koncelebrze uczestniczył jeszcze ks. proboszcz Piotr Kaczmar z parafii greckokatolickiej w Łosiu.

Po mszy św. zabrała głos Pani Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, Radna Sejmiku Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Starosta Gorlicki Maria Gubała, odczytany został przez Pana Rąpałę Piotra list od pani Poseł Barbary Bartuś a następnie Aleksander Gucwa, prowadzący uroczystość, nawiązał do tragicznej śmierci polskiej załogi.

Prezes Stowarzyszenia Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego Pan Zbigniew Burnat, za kultywowanie tradycji lotniczych Oręża Polskiego, za udzielanie się w dziedzinie obronności i patriotyzmu, podziękował i wyróżnił Panią Wójt Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch i Pana Aleksandra Gucwę Brązowym Medalem ,,Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

Na zakończenie uroczystości w kościele Pan Mirosław Bogoń odegrał hymn lotników a Pani Elżbieta Jawor pięknym anielskim głosem zaśpiewała … Lotnik — skrzydlaty władca świata bez granic…

Następnie delegacje udały się pod pomnik 7 polskich lotników, celem złożenia wieńców i wiązanek kwiatów. Pod pomnikiem podczas padającego deszczu Aleksander Gucwa z rąk Prezesa SSLW RP w Krakowie płk. pil. inż. Stanisława Wojdyły odebrał Medal 100-lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego.

W uroczystości 77 rocznicy licznie uczestniczyli członkowie SSLW RP z Krakowa oraz z powiatu gorlickiego: Aleksander Gucwa, Kazimierz Sacha, Dariusz Duran i Franciszek Janeczek.

Wartę przy pomniku wystawili harcerze z Hufca Gorlice – Agnieszka Madej

Poczty sztandarowe wystawili:

1.Nadleśnictwo Gorlice - podleśniczy Krzysztof Ziemba – Wołowiec
2. OSP Sękowa - Dh. Damian Grądalski, dh. Mateusz Slezak i dh. Michał Slezak -
3. Komenda Hufca ZHP w Gorlicach - Agnieszka Madej

Dziękuję serdecznie przybyłym mediom a w szczególności Panu Maciejowi Trybusowi z Regionalnej Telewizji Gorlickiej, który co roku jest z nami jako wolontariusz! Dziękuję telewizji Gorlice.tv i wszystkim fotoreporterom.

WIEŃCE I WIĄZANKI KWIATÓW ZŁOŻYLI:

1. Wiązankę kwiatów w imieniu Pani Poseł Barbary Bartuś złożył Rąpała Piotr
2. Wiązankę kwiatów złożyła Pani Jadwiga Wójtowicz – Radna Sejmiku Małopolskiego
3. Wiązankę kwiatów złożyła Starosta Gorlicki Pani Maria Gubała
4. Wieniec w imieniu mieszkańców Gminy Sękowa złożyli: Pani Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa, Pan Michał Diduch – Sekretarz UG Sękowa oraz Bogusław Moroń – Przew. Rady Gminy Sękowa
5. Wiązankę kwiatów w imieniu Burmistrza Miasta Gorlice, złożył pan Krzysztof Szadkowski wraz z kombatantami - Bolesław Jagoda, Czesław Stępień i Franciszek Janeczek
6. Kwiaty złożyli członkowie Rodzin Lotniczych:
• Prof. Jan Widacki, Anna Widacka, Kazimierz Widacki oraz rodzina, dowódcy załogi por. pil. Kazimierza Widackiego
• W imieniu wnuka Michała Omylaka z rodziną (Wrocław) wiązankę kwiatów złożył Kazimierz Sacha wraz z trzema członkami SSLW RP Kraków
7. Wiązankę kwiatów złożyło Stowarzyszenie Weteranów Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego – Prezes Zbigniew Burnat i Józef Kozioł
8. Wiązankę kwiatów złożył Pan Tadeusz Furmanek w imieniu Pana Jacka Orchela, który reprezentuje Związek Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii.
9. Wiązankę kwiatów złożyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Gładyszowie
10. Wiązankę kwiatów złożyło Nadleśnictwo Gorlice - Leśnictwo Wołowiec – Ziemba Krzysztof
11. Wiązankę kwiatów złożyła Wielka Loża Narodowa Polski – były Wielki Mistrz Aleksander Kalinowski i były Namiestnik Bogdan Popławski
12. Wiązankę kwiatów złożyło Bractwo Rycerskie z Bobowej – Kowalski Kazimierz, Tarasek Tomasz i Jabłoński Wiesław
13. Wiązankę składał por. Józef Gucwa Stowarzyszenie Miłośników Historii I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
14. Wieniec od mieszkańców wsi Krzywa składała sołtys Pani Izabela Floryan oraz Radna Maria Połeć

Po złożeniu kwiatów organizator zaprosił wszystkich na lotniczą grochówkę, w nowo wybudowanym ośrodku narciarstwa klasycznego w Krzywej.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - foto - Konrad Korona *** ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - foto - Dariusz Duran***
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ - foto - Krzysztof Matusik

Wieczorem 27 sierpnia 1944 r. załoga ppor. pil. Kazimierza Widackiego wystartowała z Brindisi (Włochy) na swoje piąte zadanie. Wystartowała na wypożyczonym samolocie HP Halifax FS-P w składzie: kpt. nawigator Franciszek Omylak , ppor. pilot Kazimierz Widacki , ppor. bombardier Konstanty Dunin - Horkawicz , ppor. strzelec pokładowy Tadeusz Mroczko , sierżant mechanik pokładowy Wilhelm Balcarek, sierżant radiooperator Jan Ożga i sierżant strzelec pokładowy Józef Skorczyk. Załoga należała do 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych, która niosła pomoc dla Powstania Warszawskiego. Zadanie bojowe wykonali, zrzucili 10 pojemników i 10 paczek z bronią, amunicją, lekarstwami itp. Zginęli w drodze powrotnej, ich samolot został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec Ju-88 nocą z 27 na 28 sierpnia 1944 r. na granicy Banicy z Krzywą w Beskidzie Niskim. Od wybudowania nowego pomnika w 2009 r. co roku odbywają się uroczystości patriotyczno - religijne, na które serdecznie zapraszam!

Wróć do newsów