,,W trosce o pamięć poległych"
czyli VI akcja sprzątania cmentarzy wojennych

W dniach od 7 do 10 października 2021 r. z inicjatywy Pana Jacka Witasa Prezesa Koła nr 8 Klubu Górskiego ,,Orły" przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, odbyło się sprzątanie cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej na terenie gminy Sękowa, Gorlice, Krempna, Łużna i Uście Gorlickie. Akcję sprzątania nekropolii wojennych po raz szósty organizuje wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, sołtys Ropicy Górnej Katarzyna Tokarz i prezes Koła PTTK nr 8 Klubu Górskiego „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie.

„Sprzątanie cmentarzy wojennych jest elementem naszej wspólnej troski o dziedzictwo historyczne jak również dbaniem o polskie dziedzictwo narodowe, dbaniem o naszą pamięć. Każda nekropolia jest wyjątkowo ważna ze względu na swą historię, a dzięki działaniom na rzecz ich rewaloryzacji możliwe jest przywrócenie im należytego stanu, uchronienie ich od niszczenia, a w efekcie zapomnienia przez kolejne pokolenia. Mimo że na tym cmentarzu nie znałem żadnego z pochowanych tutaj żołnierzy a spoczywa tu 492 żołnierzy trzech cesarzy w tym duża ilość naszych rodaków, to należy im się szacunek. Warto brać udział w takiej akcji, gdyż jest to zarazem nasz wspólny obowiązek" - powiedział w wywiadzie TV pracujący wolontariusz na cmentarzu wojennym nr 79 w Sękowej Aleksander Gucwa

VI akcja sprzątania cmentarzy w pełni udana. Podczas prac pogoda sprzyjała. Wykonano prace porządkowe na takich cmentarzach jak: nr 79 Sękowa, 77 Ropica Górna, 55 i 61 Gładyszów, 66 Małastów, 58 i 59 Przysłup, 123 Łużna Pustki, 88 Gorlice, 83 Wapienne, 62 Banica, 43 Radocyna, 53 Czarne, 45 Lipna, 48 Regietów Wyżny i nr 6 Krempna Na cmentarzach tych pracowali wolontariusze w tym 21 osobowa grupa z Koła Nr 8 Klub Górski ,,Orły” przy Komendzie Stołecznej w Warszawie, Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG, uczniowie wraz z nauczycielami z Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, którzy wykazali super zaangażowaniem, wolontariusze i uczniowie szkół z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Hańczowej oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, strażacy z jednostek OSP, leśnicy.

Na świetlicy wiejskiej w Ropicy Górnej w dniu 9 października w godzinach wieczornych nastąpiło podsumowanie tej szlachetnej trzydniowej akcji. Rozpoczęło się oficjalne spotkanie powitaniem zaproszonych gości przez sołtys wsi Ropica Górna p.p. Katarzynę Tokarz i Beatę Śliwa.

Następnie Prezes Koła Nr 8 Klub Górski ,,Orły” Pan Jacek Witas, podsumował prace z pokazem zdjęć za ostatni rok. Wszystkim biorącym udział w Akcji serdecznie podziękował.

Głos zabrała wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch, która m.in powiedziała: ,,prawdziwym inspiratorem, motorem i kreatorem tej akcji i w ogóle tego ruchu, który jest wokół cmentarzy z I wojny światowej jest Jacek Witas". Wręczyła wielu zaangażowanym osobom dyplomy podziękowania za udział w akcji ,,W trosce o pamięć poległych”

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Robert Kowalski – Kier. Delegatury Nowy Sącz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Piotr Hanas - z-ca Dyr.Magurskiego Parku Narodowego, wójtowie – Zbigniew Ludwin – Uście Gorlickie i Mariusz Tarsa – Łużna, Michał Diduch – Sekretarz UG Sękowa, przedstawiciel Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu – st. chorąży Grzegorz Tokarczyk

Ostatnim etapem spotkania był poczęstunek, podczas którego uczestnicy wymieniali się własnym doświadczeniem i uwagami. Wszyscy opiekunowie cmentarzy wyrazili chęć dalszej współpracy podczas kolejnej tego typu akcji.

Agnieszka Ka - Klub Górski Orły, napisała:

Zakończyliśmy VI edycję Akcji sprzątania cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej. Dziękujemy wszystkim organizacjom, instytucjom, szkołom, wolontariuszom oraz włodarzom gmin Gorlice, Łużna, Sękowa i Uście Gorlickie za zaangażowanie w Akcję. Dzięki wspólnej pracy, w której brało udział ok. 200 osób udało się uporządkować 50 cmentarzy. Szczególne podziękowania kierujemy do Konsula Generalnego Węgier Pana Tibora Gerencsér, który wsparł naszą Akcję i wraz z małżonką brał udział w porządkowaniu cmentarza nr 123 Łużna-Pustki. Podsumowując, Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM za zaangażowanie.

Wróć do newsów