Lekcja patriotyzmu – uczniowie ZSCKR w Hańczowej sprzątają regietowski cmentarz wojenny.

W dniu 19 października 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, z zaangażowaniem wzięli udział w akcji uporządkowania cmentarza wojennego nr 48 z okresu I wojny światowej, położonego lesie Beskidu Niskiego w Regietowie Wyżnym, gmina Uście Gorlickie, pow. Gorlice, woj. Młp. zorganizowanej przez nauczycieli: Wacława Bedusa i Jerzego Lewczyka.

Warto nadmienić, że szkoła od lat opiekuje się tym cmentarzem. Prace głównie polegały na wykoszeniu trawy i chwastów, zgrabieniu liści, igliwia i ich wywiezienie, uprzątnięciu terenu poza ogrodzeniem cmentarza. Zapalono znicz na cmentarzu.
Cmentarz znajduje się na zboczu góry Jaworzynka – 869 m n.p.m. na terenie wysiedlonej w 1947 r. wsi Regietów Wyżny, jednak mimo tego wciąż mało osób wie o istnieniu cmentarza i tym samym niedoceniana jest jego wartość historyczna i symboliczna. Dlatego tak ważna była akcja zainicjowana przez nauczycieli, która włączyła uczniów w prace na rzecz cmentarza. Młodzież spisała się wzorowo, z powagą podeszli do zadania. W przerwie prac wychodzili z własnymi pomysłami dotyczącymi uporządkowania cmentarza, co świadczy o tym, że los takich miejsc nie jest im obojętny. Uczniowie świadomi byli, że cmentarze to ważna część naszego dziedzictwa kulturowego. I dlatego należy o nie dbać. Porozmawialiśmy o historii cmentarza, a na koniec akcji odbyło się pieczenie kiełbasek!

Organizatorzy i uczestnicy akcji dążą do tego, by sprzątanie leśnego cmentarza wojennego na stałe wpisało się w działania szkolnego wolontariatu. Dzięki temu co roku młodzi ludzie będą mogli brać udział w wyjątkowej lekcji historii - poznając historię i ucząc się patriotyzmu.

Nieco historii

Cmentarz wojenny nr 48 w Regietowie Wyżnym jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej. Zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča. Znajduje się na zboczu góry Jaworzynka. 12 kamiennych słupów z gontowym daszkiem połączonych drewnianym parkanem. Drewniane krzyże nagrobne, krzyż centralny. Na tablicy na ścianie pomnikowej umieszczono napis: "Chwalcie Pana! Z cegiełek ciał naszych, co się tak nikłe zdawały, zbudował ojczyźnie pomnik zwycięstwa i chwały". Pochowano tu 210 żołnierzy, w tym 74 żołnierzy austro-węgierskich z 87 pułku piechoty i 3 pułku strzelców tyrolskich (T.K.J.R.3) i 136 rosyjskich. 35 znanych jest z nazwiska i imienia oraz z przynależności do jednostki wojskowej. Polegli w okresie bitwy wielkanocnej - marzec 1915 r. W 2014 roku dokonano całkowitej rekonstrukcji, przywracając mu pierwotny blask.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów