SREBRNY JUBILEUSZ 25-LECIA KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA PROBOSZCZA ADAMA PRĄCIKA W PARAFII MAŁASTÓW

„Nie słyszałeś Jego słów
I nie pukał w Twoje drzwi,
A jednak przyszedłeś do Niego.
On Ci krzyż dać swój mógł
Wśród życiowych dróg
Zapukałeś i stanąłeś u drzwi Jego…”

14 maja 2022 r. w samo południe o godz. 12.00 w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Małastowie, została odprawiona koncelebrowana dziękczynna Msza św. Dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za 25 lat posługi kapłańskiej ks. proboszcza Adama Prącika w parafii Małastów. Na uroczystej Eucharystii zgromadziło się 10 dostojnych księży z dekanatu gorlickiego.

W uroczystości również uczestniczyła Pani Poseł Barbara Bartus, Radna Sejmiku Woj. Jadwiga Wójtowicz, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, Przew. Rady Gminy Sękowa Bogusław Moroń, Sekretarz UG Michał Diduch, Nadleśnictwo Gorlice reprezentował Nadleśniczy Józef Legutko i wielu innych gości w tym licznie przybyli parafianie. W uroczystości wziął udział ks. proboszcz Mirosław Cidyło wraz z Matuszką z parafii prawosławnej z Bartnego.

Ksiądz Stanisław Ruszel, proboszcz bazyliki gorlickiej, skierował słowo pasterskie do jubilata i wiernych. Odczytał list z podziękowaniami od biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby.

To tu dla ks. Adama rozpoczęło się nowe życie, nowe obowiązki, nowe zadania, ale też i nowa odpowiedzialność. Dla ks. Adama jest to 5 parafia a zarazem pierwsza z obowiązkami proboszcza. Ks. Adam ponad 40 lat temu zrozumiał, że Pan potrzebuje Jego dłoni, Jego serca, Jego kropli potu i samotności. Zostawił na brzegu barkę swego rodzinnego domu w Ulanowie i rozpoczął studia w Seminarium Duchowym. Po ukończeniu 5 letnich studiów pracował jako wikary w czterech parafiach. W 1997 r. przybył do Małastowa i objął pierwsze probostwo w parafii – NMP Wniebowziętej, służąc wszystkim w dziele integracji z Panem Bogiem i ze sobą.

38 lat temu Bóg zaprosił Ks. Adama do wyjątkowej przygody. Jest to przygoda pełna trudności i niebezpieczeństw, ale Bóg wybrał właśnie Jego, troszczy się o Niego i nigdy Go nie opuści. W ciągu tych lat wiele się wydarzyło. Były zapewne chwile radości, ale i chwile smutku czy zwykłej ludzkiej słabości, bo przecież „z ludu i dla ludu został wzięty”.

Głosi w parafii i nie tylko Słowo Boże, jest nauczycielem, przewodnikiem i każdego dnia stara się być na miarę Chrystusa – Dobrego Pasterza. Ile dobra przez te lata wyświadczył ludziom i swoim przyjaciołom – to wie tylko sam Bóg, który wybrał Go i przeznaczył, aby „szedł i owoc przynosił”.

Po Mszy Świętej było wiele życzeń dla Jubilata, składanych przez gości i przedstawicieli grup parafialnych. Ciekawym momentem na zakończenie uroczystości było wystąpienie dzieci przedszkolnych z Ropicy Górnej. Wystąpienie przyjęto gromkimi oklaskami.
Po uroczystej Mszy św. organizator zaprosił na przyjęcie do Gospody Magurskiej. Po obiedzie część zaproszonych gości składała ks. Adamowi życzenia, w tej grupie byłem ja, jako nauczyciel pracujący wspólnie z ks. Adamem w Zespole Szkół w Sękowej – powiedziałem:

Czcigodny Księże Proboszczu!
W dniu Twojego Jubileuszu 25 lat posługi kapłańskiej w parafii Małastów, życzę Ci dużo zdrowia, pogody ducha i radości każdego dnia. Niech Twoja praca przynosi obfite owoce i jednoczy wiernych w jedną Chrystusową owczarnię. Szczęść Boże – powiedział Alexander Gucwa

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów