XI Powiatowy Dzień Weterana w Gromniku

Przy pięknej pogodzie 27 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Amfiteatrze Letnim w Gromniku odbył się tradycyjny XI Powiatowy Dzień Weterana. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz. W wydarzeniu uczestniczył także wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Gromnik Bogdan Stasz, Prezes Stowarzyszenia Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego Zbigniew Burnat, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku Bogdan Wójcik, oraz Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie ppłk Andrzej Korytko.

W uroczystościach wzięli udział weterani misji poza granicami państwa, uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych z Tarnowa i powiatu tarnowskiego oraz brzeskiego, samorządowcy, oraz przedstawiciele służb mundurowych i organizacji społecznych.
Podczas uroczystości zostały wręczone medale okolicznościowe oraz odznaczenia.
Srebrny medal "Za zasługi dla obronności kraju" otrzymała Pani Halina Wszołek z miejscowości Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyżewski. Prezes Stowarzyszenia Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego Zbigniew Burnat uhonorował medalami i dyplomami wiele osób oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - laureatów Turnieju Strzeleckiego "O Puchar Prezesa Stowarzyszenia Weteranów", którzy otrzymali także upominki od starosty Romana Łucarza.

W Powiatowym Dniu Weterana na zaproszenie Prezesa Zbigniewa Burnata, uczestniczył Aleksander Gucwa, członek Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Krakowie, Oddział Gorlice, który z rąk Prezesa otrzymał pamiątkowy Medal ONZ za pomoc Weteranom z Regionu Tarnowskiego oraz za kultywowanie tradycji Oręża Polskiego, udzielanie się w dziedzinie obronności i patriotyzmu wśród młodego pokolenia i lokalnych społeczności, prowadzenie ścisłej współpracy ze służbami mundurowymi i administracją samorządową.

Podczas uroczystości wystąpili uczniowie szkoły, prezentując umiejętności muzykalne i wokalne. Wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów