Pamiętamy! – 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W poniedziałek - 1 sierpnia br. punktualnie o godzinie ,,W” - 17.00, nadany został przez OSP Sękowa, sygnał alarmowy (ciągły sygnał akustyczny trwający 1 minutę) upamiętniający 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym czasie pod pomnikiem siedmiu polskich lotników (Powstańców Warszawy) w Krzywej/Banicy,gmina Sękowa, w upamiętnieniu tego wydarzenia wzięli udział i złożyli wiązanki kwiatów: Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch i Sekretarz UG Michał Diduch, przedstawiciele Wielkiej Loży Narodowej Polski, były Wielki Mistrz i członek Loży Ukrainy Aleksander Kalinowski i Bohdan Popławski, 10 osobowa grupa warszawskich harcerzy z Kręgu Instruktorskiego, przebywająca w Beskidzie Niskim, oraz patrioci z gminy Sękowa w tym Aleksander Gucwa, który całą uroczystość udokumentował.
W ten sposób w małej miejscowości oddano cześć i honor poległym powstańcom, upamiętniając największy zryw w okupowanej Europie.

Zrzuty zaopatrzenia dla Powstańców, dokonywane przez lotnictwo zachodnich aliantów w tym polskich lotników z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia (załoga dowódcy ppor. pil. Kazimierza Widackiego zginęła w Banicy 27/28. 08.1944 r.) Wobec braku żywności i wody, 2 października 1944 roku, po 63 dniach bohaterskiej epopei, dowództwo AK było zmuszone podpisać akt „zaprzestania walk w Warszawie”. Do niewoli poszło ok. 17 tys. powstańców, ok. 18 tys. poległo. Straty wśród ludności cywilnej szacowane są od 150 do 200 tys. osób. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

Chwała Bohaterom!

Wróć do newsów