Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Marii Kotarby i Leny Mańkowskiej w Owczarach.

W dniu 8 września 2022 r., w Owczarach, gmina Sękowa, pow. Gorlice, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie dzwonnicy przy cerkwi/ kościele pw. Opieki Matki Bożej w Owczarach. Michał Diduch - Sekretarz UG w Sękowej, przywitał wszystkich zaproszonych gości, po czym aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej Marii Kotarby w 115 rocznicę jej urodzin dokonali: Małgorzata Małuch – wójt gminy Sękowa, Jan Kotarba – wójt gminy Rytro, Jan Kotarba – bratanek Mari Kotarba i Aleksander Gucwa – organizator uroczystości.
Tablica została poświęcona przez ks. proboszcza parafii Sękowa Jacka Piroga, następnie odbyły się okolicznościowe przemówienia, głos zabrała wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch, Aleksander Gucwa, Jadwiga Wójtowicz – Radna Sejmiku Małopolskiego, Stanisław Kaszyk - Wicestarosta Gorlicki, Wacław Ligęza – Burmistrz Bobowej i Jan Kotarba – wójt gminy Rytro.

Odczytany został okolicznościowy list od Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej i dr Macieja Korkucia - Naczelnik Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa przy IPN w Krakowie. W uroczystości uczestniczyła liczna Rodzina Marii Kotarby, mieszkańcy Gorlic, Owczar, Siar i Sękowej, młodzież szkolna z Sękowej i Siar wraz z wychowawczyniami i dyrektorami szkół. Poczty sztandarowe wystawiła OSP Sękowa i SP Siary.

Po części oficjalnej odprawiona została msza św. za dusze śp. Marii Kotarby, Leny Mańkowskiej i wszystkich więźniów, którzy zginęli w hitlerowskich obozach zagłady podczas II wojny światowej. Po mszy św. na grobie Marii Kotarby w Owczarach, wójt gminy Sękowa, Sekretarz UG w Sękowej i Przew. Rady Gminy Sękowa Bogusław Moroń złożyli wiązankę kwiatów i zapalono znicz, w imieniu Burmistrza Bobowej wiązankę kwiatów złożył Aleksander Gucwa, kwiaty złożył także wójt Rytra.

Po tej części uroczystości, odbył się poczęstunek w budynku OSP w Owczarach a przy kawie i ciastku nastąpiła projekcja filmu dokumentalnego w realizacji Pana Aleksandra Gucwy pt. ,,Mateczka z Auschwitz 1907 – 1956” – ,,Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata” Na zakończenie Pani Ewa Rączkowska sąsiadka ,,Mateczki” opowiedziała historię powojenną naszej bohaterki! Pani wójt podziękowała wszystkim za uczestnictwo i przekazała bardzo miłe i ciepłe słowa pod moim adresem, za zorganizowanie uroczystości i realizację filmu dokumentalnego. Wszyscy obecni otrzymali płytki z nagranym filmem.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZAPRASZAMY! TO JUŻ DZISIAJ! GODZ. 12.00!

Wróć do newsów