Sękowianie świętują 104 rocznicę odzyskania Niepodległości

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości - to data-symbol odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach niewoli, dziś w 104 rocznicę odzyskania Niepodległości, rozpoczęły się uroczystości od Mszy św. koncelebrowanej przez proboszcza parafii Sękowa ks. Jacka Piroga i ks. wikarego DominikaŚwiebodę.
Wygłoszonej homilii powiedział dużo na temat patriotyzmu m.in. ,, Narodowe Święto Niepodległości, które czcimy 11 listopada, nawiązuje do wydarzeń sprzed 104 lat, kiedy po ponad stu latach niewoli i zaborów Polacy odbudowali państwo polskie, odzyskali utraconą niepodległość i mogli samodzielnie stanowić o swojej przyszłości państwowej i narodowej. Święto Niepodległości, jak zawsze, jest okazją do wyrażenia naszych patriotycznych uczuć. Jest dowodem pamięci i swoistym hołdem składanym wszystkim tym, dla których wolna i suwerenna Polska to najwyższa wartość. Ostatnimi laty patriotyzm, jako wartość życia indywidualnego i wspólnotowego, przestał być uważany za konieczny dla egzystencji. Zaradność w zaspokajaniu własnych potrzeb i gromadzenia dóbr osobistych, nawet za cenę zniszczenia dobra wspólnego.

Ks. proboszcz wskazywał, że jest wiele postaci, od których można czerpać wzorce zachowań. Jest od kogo w ojczystym domu uczyć się miłości do Ojczyzny. Przywoływał w tym kontekście m.in. różnych pisarzy i przywódców narodu polskiego. O to prośmy dziś gorąco Boga w tym świętym miejscu, w którym nierozerwalnie splotła się miłość Polaków do Boga i rodzinnego kraju."
Po uroczystościach kościelnych, zebrani mieszkańcy naszej gminy na czele z Panem sekretarzem gminy Sękowa Michałem Diduchem, przemaszerowali na cmentarz parafialny pod Pomnik Chrystusa Zmartwychwstałego. Pod pomnikiem wszyscy oddaliśmy hołd bohaterom, którzy przed laty walczyli za naszą Ojczyznę.

Złożono wieniec i zapalono znicze pod pomnikiem, w którym znajdują się prochy żołnierzy z różnych pól bitewnych. Po tej części o godz. 17.30 w sali w GOK w Sękowej, odbyła się uroczysta wieczornica dla licznie zebranej społeczności gminy Sękowej. W bardzo pięknym montażu słowno - muzycznym wystąpiła młodzież ze SP w Sękowej.
Utwory wykorzystane w scenariuszu prezentowanej wieczornicy przypomniały słuchaczom nie tylko historię ojczyzny , ale przede wszystkim kulturę narodową i wielkości czynów ludzi walczących o wolną Polskę, uświadomił wszystkim jak wielką wagę dla ojczyzny miały wydarzenia 11 listopada 1918 roku, to właśnie dzięki nim wszyscy obecnie żyjący możemy funkcjonować w niepodległej Polsce. Po tej części zebrana społeczność zobaczyła 25 min. film dokumentalny o senatorze Władyslawie Długoszu.

Po wieczornicy wszyscy byli poczęstowani żołnierską grochówką i słodyczami, a ze nikomu się do domów nie spieszyło, dalej śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.
Dzisiejsza wieczornica może dla niektórych z nas będzie okazją do refleksji na temat tego, jacy jesteśmy, czego pragniemy, dokąd w życiu chcemy zajść, my młodzi i starsi Polacy.

Od autora

Obchody Narodowego Święta Niepodległości, są najlepszą okazją do zamanifestowania swoich patriotycznych uczuć. Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym, obchodzonym co roku 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy w roku 1937 i 1938. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca, datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą Sejmu IX kadencji (jeszcze PRL), 21 lutego 1989 roku (w trakcie obrad Okrągłego Stołu).

W tym roku przypada 104-ta rocznica Święta Niepodległości, na naszych domach zawisły flagi państwowe. (choć mogło być ich więcej, myślę ze na kolejnych świętach narodowych będą powiewać na każdym domu)

....a teraz tak przy tej okazji wierszyk dla przedszkolaków i dorosłych

KTO TY JESTEŚ ?
POLAK MAŁY
JAKI ZNAK TWÓJ ?
ORZEŁ BIAŁY
CZYM TWA ZIEMIA ?
MĄ OJCZYZNĄ
CZYM ZDOBYTA ?
KRWIĄ I BLIZNĄ
CZY JĄ KOCHASZ ?
KOCHAM SZCZERZE
A W CO WIERZYSZ ?
W POLSKĘ WIERZĘ
Coś ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
Oddać życie.

Rodzice nauczcie swoje pociechy i przekazujcie dalej!!
Myślę że jest duża grupa osób co ten wierszyk zna, ale ten poniżej zna zapewne mała grupa.

11 LISTOPADA

Dzisiaj wielka jest rocznica -
Jedenasty Listopada!
Tym co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy
wolność - polską mowę w szkole.
to, że tylko z kart historii
Poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,
w mieście flagi rozwinięto
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto

Żołnierzyków mamy dzielnych,
bacznie strzegą granic kraju -
od nas tylko dziś zależy,
aby było nam jak w raju.

Więc o przyszłość walczmy społem,
pod sztandarem z Orłem Białym,
tylko pracą i nauką
przysporzymy Polsce chwały!

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów