XVII Spotkanie Noworoczne w gminie Sękowa

W poniedziałek 30 stycznia 2023 r. o godz. 16.00 w Gospodzie Magurskiej w Małastowie, odbyło się tradycyjne XVII Spotkanie Noworoczne, organizowane przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch oraz Przewodniczącą Rady Gminy Sękowa Bogusława Moronia , podsumowujące miniony rok oraz przedstawiające plany i założenia na rok 2023 w Gminie Sękowa. Dyr. GOK w Sękowej Iwona Tumidajewicz w towarzystwie Marka Czarnoty, wystąpili w roli konferansjerów, którzy przywitali zaproszonych gości i przedstawili program spotkania.

Na Spotkanie Noworoczne przybyło ponad 100 gości, w tym dwie posłanki Barbara Bartuś i Urszula Nowogórska, Vicewojewoda Mał. Ryszard Pagacz i Starosta Gorlicki Maria Gubała. Do Małastowa przyjechał także Robert Kieć , dyrektor Magurskiego Parku Narodowego i Piotr Ostrowski, zastępca komendanta powiatowego KP PSP w Gorlicach. Uczestniczyli również księża, nauczyciele, przedstawiciele instytucji samorządowych, radni, reprezentanci Stowarzyszeń, Dyrektorzy Jednostek Gminnych, Sołtysi Gminy Sękowa, prezesi i przedstawiciele spółek, przedsiębiorcy oraz liczna rzesza mieszkańców gminy.

Głos zabrała Pani wójt, która podziękowała posłankom, Panu wojewodzie i Pani Staroście za owocną współpracę na rzecz rozwoju naszej gminy. Następnie wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch przedstawiła podsumowanie roku 2022 w zakresie wykonania budżetu, realizowanych inwestycji, oświaty, pomocy społecznej, wydarzeń kulturalnych i sportowych, realizacji Funduszu Sołeckiego. Po prezentacji głos zabrali goście, którzy podkreślali z uznaniem dla zrealizowanych inwestycji, życzyli samorządowcom wytrwałości w dążeniu do nieustannego rozwoju gminy Sękowa. Poseł Urszula Nowogórska podkreśliła również, że ilekroć odwiedza Sękową, za każdym razem pozostaje pod wrażeniem atmosfery serdeczności i otwartości.

Po przemówieniach odbył się koncert zespołu ,,Wspak”, który wykonał kolędy i pieśni para-liturgiczne aranżowane do instrumentów w języku łemkowski, ukraińskim i polskim.
Po koncercie wręczone zostały okolicznościowe nagrody. Po raz pierwszy były to srebrne statuetki w formie skrzydeł. Jak tłumaczyła Iwona Tumidajewicz, szefowa lokalnego ośrodka kultury, mają one nawiązywać do orlika, który z kolei jest symbolem gminy. Nie było jednej nagrody głównej jak to zazwyczaj bywa, a cztery równorzędne statuetki w czterech dziedzinach. Przed rozdaniem wójt gminy powiedziała:,, To jest ten czas, żeby słowo "dziękuję" wybrzmiało, czas, żeby podziękować wszystkim, którzy poświęcają się dla dobra innych mieszkańców. Naszą siłą jesteśmy wszyscy razem. Siła jest w stowarzyszeniach, które działają na terenie gminy. Siła jest w ludziach i w jedności. Największym bogactwem gminy są ludzie, jesteście Wy, Państwo”

Statuetki otrzymali :

• Aleksander Gucwa ( Historia i Nauka ) - za całokształt działalności, zwłaszcza w dziedzinie historii gminy, twórcy lokalnego portalu informacyjnego - www.sekowa.info
• Katarzyna Tokarz - sołtys Ropicy Górnej ( Aktywność Społeczna ) - za wielkie zaangażowanie w działalność lokalnej społeczności
• Kacper Malisz ( Kultura i Tradycja ) - za działalność i osiągnięcia muzyczne
• Daria Szkurat ( Sport ) - za sukcesy w biegach narciarskich
Ponadto specjalne wyróżnienia otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia działające na terenie gminy Sękowa.
Wzniesiono noworoczny toast.

W dalszej części spotkania zebrani spędzili swój czas na wspólnych rozmowach, dzieląc się przy okazji swoimi doświadczeniami i planami na przyszłe lata a zespół lokalny ,,Loma” prowadzony przez Pana Mirosława Bogonia zaśpiewał zebranej publiczności piosenki polskie współczesne i z lat XX.
Gospodarze przygotowali poczęstunek i pięknie udekorowali salę.

Od autora:

Spotkania Noworoczne w Gminie Sękowa to wieloletnia tradycja. Służą one przede wszystkim wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, samorządowcami i mieszkańcami. Jest to także doskonała okazja do podsumowania całorocznej pracy, przedstawienia najważniejszych zadań, które udało się zrealizować w roku minionym - oraz zastanowienia nad tym, co jeszcze jest do zrobienia.
„Jestem zaszczycony tym, że otrzymałem nagrodę ,,Srebrne Skrzydła". To wielkie wyróżnienie. Niech przyjaźń budowana latami, cementuje wspólnymi naszymi działaniami.! Przesyłam serdeczne pozdrowienia i życzę wielu sukcesów!"
Alexander Gucwa

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów