XVIII Spotkanie Noworoczne w Gminie Sękowa

W poniedziałek 5 lutego 2024 r. o godz. 17.00 w Gospodzie Magurskiej w Małastowie, odbyło się tradycyjne XVIII Spotkanie Noworoczne, organizowane przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sękowa Bogusława Moronia , podsumowujące miniony rok oraz przedstawiające plany i założenia na rok 2024 w Gminie Sękowa. Dyr. GOK w Sękowej Iwona Tumidajewicz wystąpiła w roli konferansjerki, która przywitała zaproszonych gości m.in. Panią Poseł Urszulę Nowogórską, Dyrektora Biura Poselskiego Mirosława Zygmunta, Radnych Gminy Sękowa na czele z Panem Przewodniczącym Bogusławem Moroniem, Pana Sekretarza Gminy Sękowa Michała Diducha jak i Skarbnik Gminy Sękowa Panią Katarzynę Rak- Wachowską. Powitano również Starostę Gorlickiego Panią Marię Gubałę, Radnego Rady Powiatu Gorlickiego Pana Marka Ludwina oraz Pana Adama Urbanka, Przewodniczącego Rady Gminy Biecz Pana Grzegorza Nosala oraz Przewodniczącego Gminy Gorlice Pana Mieczysława Skowrona.

Uczestniczyli również księża, nauczyciele, przedstawiciele instytucji samorządowych, radni, reprezentanci Stowarzyszeń, Dyrektorzy Jednostek Gminnych, Sołtysi Gminy Sękowa, prezesi i przedstawiciele spółek, przedsiębiorcy oraz liczna rzesza mieszkańców gminy. Wieczór rozpoczęto akcentem muzycznym zespołu „Nie rób Siary” ze Siar utworem Budki Suflera- „Takie Tango”, który uświetniał swoją muzyką Spotkanie Noworoczne.

Głos zabrała Pani wójt, która podziękowała osobom, za aktywne wspieranie Gminy Sękowa w działaniach rozwojowych, a w szczególności podziękowania kierowała na ręce Staroście Gorlickiemu Pani Marii Gubale. Głos zabrali goście, którzy podkreślali z uznaniem dla zrealizowanych inwestycji, życzyli samorządowcom wytrwałości w dążeniu do nieustannego rozwoju gminy Sękowa. Poseł Urszula Nowogórska podkreśliła również, że ilekroć odwiedza Sękową, za każdym razem pozostaje pod wrażeniem atmosfery serdeczności i otwartości.

Następnie wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch przedstawiła podsumowanie roku 2023 w zakresie wykonania budżetu, realizowanych inwestycji, oświaty, pomocy społecznej, wydarzeń kulturalnych i sportowych, realizacji Funduszu Sołeckiego.

Po prezentacji wręczone zostały okolicznościowe nagrody wszystkim podmiotom działających na terenie Gminy Sękowa.
Przed rozdaniem wójt gminy powiedziała:,, To jest ten czas, żeby słowo "dziękuję" wybrzmiało, czas, żeby podziękować wszystkim, którzy poświęcają się dla dobra innych mieszkańców. Naszą siłą jesteśmy wszyscy razem. Siła jest w stowarzyszeniach, które działają na terenie gminy. Siła jest w ludziach i w jedności. Największym bogactwem gminy są ludzie, jesteście Wy, Państwo”

Statuetkę otrzymał m.in.
Aleksander Gucwa ( kultura ) - za całokształt działalności, zwłaszcza w dziedzinie historii gminy, twórcy lokalnego portalu informacyjnego - www.sekowa.info.

W dalszej części spotkania zebrani spędzili swój czas na wspólnych rozmowach, dzieląc się przy okazji swoimi doświadczeniami i planami na przyszłe lata a zespół lokalny,,Loma” prowadzony przez Pana Mirosława Bogonia zaśpiewał zebranej publiczności piosenki polskie współczesne i z lat XX.
Gospodarze przygotowali poczęstunek i pięknie udekorowali salę.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Zobacz także: Podsumowanie Roku 2023

Wróć do newsów