Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Jana Wątroby w parafii Małastów.

W dniu 12 marca 2024 r. r. przybył do Parafii Małastów ks. biskup Jan Wątroba , Pasterz Diecezji Rzeszowskiej z wizytacją kanoniczną. Towarzyszył mu sekretarz diecezjalny ks. Dominik Kiełb. Zgodnie z tradycją Kościoła, co pięć lat odbywa się kanoniczna wizytacja parafii w całym dekanacie, którą przeprowadza ks. biskup. W skład dekanatu przeważnie wchodzi 10 parafii ( od greckiego deka – znaczy dziesięć). Parafia Małastów należy do dekanatu gorlickiego. Na czele dekanatu stoi ks. Dziekan Stanisław Ruszel , który rezyduje w parafii Narodzenia Matki Bożej w Gorlicach , Bazylice Mniejszej. Zadaniem dziekana jest troska o życie duchowe i materialne w powierzonym mu dekanacie, towarzyszył ks. biskupowi w tej wizytacji.

Na wizytację parafia przygotowała się duchowo przez modlitwę, uczestnictwo we Mszy św., spowiedź , Nowennę do Ducha św. oraz bierzmowanie. Róże Różańcowe nieustannie modliły się w tej intencji, chorzy również odmawiali modlitwę w intencji ks. biskupa i jego spotkania ze wspólnotą parafialną. Ks. biskup przybył do parafii jako następca apostołów , by spotkać się z wiernymi i umocnić wiarę. W czasie jego odwiedzin wierni przeżywali wspólnie celebracje Eucharystii w Ropicy Górnej i Małastowie oraz w Bodakach – modlitwę Anioł Pański za zmarłych.

W Ropicy Górnej obok bramy kościelnej, nastąpiło uroczyste powitanie ks. biskupa w asyście sekretarza diecezjalnego ks. Dominika Kiełba i ks. Dziekana Stanisława Ruszela, przez księdza proboszcza Adama Prącika. Oprócz wspomnianego już proboszcza, witała pani sołtys Katarzyna Tokarz oraz pan Rolka – kościelny.
Następnie ks. proboszcz podał ks. biskupowi kropidło oraz krzyż do ucałowania , a przedstawiciele parafii : chleb i klucze kościelne. Po tym ze śpiewem wyruszyła procesja do kościoła. Po dojściu do ołtarza odmówiono modlitwy i nastąpiło oficjalne powitanie ks. biskupa.
Po powitaniu w Ropicy G. ks. biskup odprawił Mszę św. w intencji wszystkich parafian a po Mszy św. pojechał do Przedszkola „Promyczek” by tam spotkać się z dziećmi i nauczycielami oraz Panią Dyrektor.
Dzieci przygotowane przez Panie Wychowawczynie przedstawiły program religijno-patriotyczny dla Ks. biskupa i zaproszonych Gości, który bardzo wszystkim się podobał. Na to spotkanie przybyła też Pani wójt Małgorzata Małuch, która na zakończenie wręczyła biskupowi obraz gontyny, która znajduje się na cmentarzu wojennym nr 60 na Przełęczy Małastowskiej.

Następnie ks. biskup odwiedził szkołę w Bodakach, gdzie również spotkał się z dziećmi ,nauczycielami, ks. Mirosławem Cidyło proboszczem parafii prawosławnej p.w. Kosmy i Damiana w Bartnem. Również i tu dzieci występowały przed ks. biskupem śpiewając i recytując wiersze w języku polskim i łemkowskim. Spotkania w Przedszkolu w Ropicy Górnej i szkole w Bodakach zakończyły się wspólną kawą i ciastkiem.

Ze szkoły w Bodach udaliśmy się do pobliskiej cerkwi/kościoła, p.w. św. Dymitra, by spotkać się z wiernymi i odmówić Anioł Pański w intencji wszystkich zmarłych. Delegacja powitała ks. bp życzeniami i kwiatami.

Po krótkiej przerwie obiadowej ks. biskup odwiedził chorych na terenie parafii, a o godz. 16.00 w Małastowie spotkał się z grupami parafialnymi: Radą Parafialną, Różami ,scholami, Caritas Parafialną, Ministrantami, Strażakami i Leśnikami.
O godz. 17.00 w kościele p.w. NMP Wniebowziętej w Małastowie, ks. bp odprawił Mszę św. w intencji parafian, podczas której nastąpiło bierzmowanie młodzieży z parafii Małastów, wygłosił homilię i udzielił wiernym Błogosławieństwa Bożego. Po mszy św. ks. Adam proboszcz parafii podziękował ks. biskupowi za trud przeprowadzonej wizytacji a wiernym za liczny udział podczas tej wizytacji.
Było to ważne wydarzenie dla Parafii Małastów a wizytacja parafii odbywała się według określonego obrzędu.
*** Wizytację opisał oraz utrwalił na zdjęciach i filmach ALEXANDER GUCWA

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów