Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Sękowej imienia i sztandaru.

15 marzec 2024r. zapisał się na kartach historii Sękowej jako niezwykły i bardzo ważny dzień dla całej społeczności. Była to długo wyczekiwana data przez całą społeczność szkolną, bowiem to właśnie tego dnia nastąpiło uroczyste nadanie naszej szkole imienia Pionierów Przemysłu Naftowego oraz przekazanie i poświęcenie Sztandaru.
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Sękowej, była miejscem oficjalnej uroczystości z nadaniem imienia oraz uroczystym wręczeniem i przekazaniem sztandaru.
Dyrektor Szkoły Bożena Bernasiewicz, powitała zaproszonych gości, przedstawiła historię 150 rocznicy powstania szkoły w Sękowej oraz zapoznała z historią Pionierów Przemysłu Naftowego. W dalszej części wystąpienia przedstawiła, dlaczego dokonano takiego wyboru. Wszystko oparte było o konsultacje. Do Rady Gminy w Sękowej wpłynął wspólny wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, dlatego uchwała była już tylko pewnego rodzaju formalnością. Podczas uroczystości przewodniczący Rady Gminy Bogusław Moroń jeszcze raz odczytał treść dokumentu, który poparli wszyscy radni.

W uroczystości obok społeczności szkolnej, rodziców i przyjaciół szkoły wzięli udział m.in. radna Sejmiku Woj. Mał. Jadwiga Wójtowicz, przedstawicielka Krakowskiego Kuratora Oświaty Małgorzata Lenartowicz, starosta gorlicki Maria Gubała, wójt gminy Małgorzta Małuch , sekretarz gminy Michał Diduch, radni na czele z przewodniczącym Rady Gminy Bogusławem Moroniem, księża, byli dyrektorzy szkoły, sołtysi, sponsorzy a także dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Sękowa.

Dyrekcja szkoły zadbała o odpowiednią oprawę wydarzenia, a uczniowie przedstawili wspaniały program artystyczny, nawiązujący do ciężkiej pracy ludzi przemysłu naftowego na ternie naszej gminy. Na zakończenie koncertu nauczyciele, rodzice i młodzież wnieśli kilkadziesiąt fotografii ludzi pracujących w przemyśle naftowym na naszym terenie. Ten wspaniały program, który został nagrodzony owacjami na stojąco, został przygotowany pod kierunkiem p. Dominiki Kubala.
Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wprowadzenia pocztu sztandarowego. Poczet Rady Rodziców przekazał go Pani Dyrektor, która podziękowała za ten cenny dar i zapewniła, że stanie się on symbolem wartości będących fundamentem pracy szkoły. To właśnie ona wręczyła ten symbol najwyższych wartości w prawowite ręce uczniów. Ci zapewnili, iż otoczą go powszechnym szacunkiem i czcią.

Po odśpiewaniu ,,Mazurka Dąbrowskiego”, nastąpił szczególnie doniosły moment - duchowni poświęcili sztandar szkoły. Przedstawiciele każdej z klas złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
Jedna z uczennic powiedziała: ,,Jako społeczność szkolna jesteśmy niezwykle dumni, że możemy nosić imię Pionierów Przemysłu Naftowego” i obiecujemy, że będziemy godnie reprezentować naszych patronów w środowisku Sękowskiej oświaty i nie tylko.
Dziś szkoła w Sękowej to dobre miejsce do kształcenia dzieci i młodzieży. W ostatnich latach placówka cieszyła się, i nadal przecież się cieszy, z bardzo dobrych wyników i osiągnięć - tych wewnętrznych, jak i zarówno zewnętrznych. Uczniowie obok zdobywania dobrych ocen, wiele razy udowadniali, że są świetnie przygotowani do różnych konkursów i olimpiad.
Głos zabrali zaproszeni goście, wszyscy ciepło i serdecznie wypowiadali się o naszej szkole, a na ręce Pani Dyrektor złożyli pamiątkowe upominki. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej trzy dni temu, długoletniej Pani Dyr. tej szkoły Krystyny Czocher.
Po przemówieniach wyprowadzono poczty sztandarowe, a zebranych gości zaproszono na poczęstunek Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła serdeczne podziękowania osobom i instytucjom za okazaną pomoc i wsparcie finansowe na rzecz działań związanych z organizacją uroczystości nadania imienia placówce oraz zakupieniem sztandaru - symbolu naszej szkoły.
Podziękowała tym, którzy przyczynili się do przygotowania tej doniosłej uroczystości. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że był to dzień, na który długo czekała szkoła w Sękowej, ale też dzień, który już na zawsze pozostanie w pamięci tu obecnych.

Od autora

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że szkoły, uczelnie, czasami jeszcze zakłady pracy, mają swoich patronów. W statutowych nazwach tych instytucji znaleźć można z dumą noszone imiona tychże najczęściej bardzo znanych postaci. W historii państwa polskiego szczególną wagę odgrywa także tradycja nadawania imienia jednostkom wojskowym. Czy współczesnej szkole potrzebny jest patron? Czy tworzenie tradycji szkoły wokół sylwetki patrona może dać jakieś pozytywne efekty? Czy przedsięwzięcia związane z nadaniem imienia szkole dobrze służą uczniom? Jestem pewny że tak!.

Jako emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sękowej od dawna marzyłem o patronacie i sztandarze, bo historia naszej gminy i szkoły upoważnia nas do tego. Moim zdaniem każda szkoła powinna mieć własnego patrona po to, by była rozpoznawalna na zewnątrz, ale także, by był on dla uczniów wzorem do naśladowania, aby kształtował wizerunek szkoły. Powinien to być wzór osobowy: autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji. Nasz wybór padł na Pionierów Przemysłu Naftowego, dziś oddajemy im hołd, którzy pracowali w tym ciężkim i niebezpiecznym zawodzie.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Wróć do newsów