| ||Okręg I Żmigród||Okręg II Jasło||Okręg III Gorlice||Okręg IV Łużna||||Okręg V Pilzno||Okręg VI Tarnów||Okręg VII Dąbrowa Tarnowska||Okręg VIII Brzesko||Okręg IX Bochnia||Okręg X Limanowa||Okręg XI Kraków||*||*||*|

Okręg XI Kraków

Okręg XI Twierdza Kraków

Okręg XI Twierdza Kraków, obejmujący 22 cmentarze o numerach od 379 (Mała Wieś - Ochmanowa) do 400 (Prusy) oraz pięć mogił pojedynczych lub podwójnych, usytuowanych na podmiejskich cmentarzach parafialnych, działał jako wydzielony Oddział do spraw Grobów Wojennych Twierdzy Kraków. Kierował nim czeski rzeźbiarz akademicki Karl Korschan. Do jego obowiązków należało rozpoznanie terenu, nadzór nad wyborem miejsca, projekt techniczny, koncepcja artystyczna, dostawa budulca, załatwianie formalności prawno-własnościowych dla wyznaczonego terenu. W oddziale zatrudniano zarówno wojskowych (również jeńców) jak i cywilów. Łącznie służyło tu ponad 3000 osób. Byli wśród nich rosyjscy cieśle, włoscy kamieniarze, rzemieślnicy rozmaitych specjalności, ogrodnicy oraz szczególnie starannie dobierani projektanci: architekci, rzeźbiarze. Byli też malarze, rysownicy, fotografowie i kreślarze stanowiący pomocniczy personel artystyczny.

Okręg ten położony jest na terenach walk z przełomu lat 1914-1915 i znajdują się na nim cmentarze na których pochowani są żołnierze armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. Na terenie tego Okręgu znajdowały się pierwotnie 22 cmentarze wybudowane przez Roboczy Oddział Grobów Wojennych (który siedzibę miał na Prądniku Czerwonym koło Krakowa) podlegający bezpośrednio Dowództwu Twierdzy Kraków. Ze względu na częste zmiany personalne dokonywane w obsadzie kierownictwa oddziału, opóźnieniu uległy prace nad uporządkowaniem grobów i musiano dla dokończenia inwestycji ściągnąć siły robocze z sąsiadujących Okręgów IX i X (które wybudowały 13 obiektów) a na miejsce głównego projektanta, wyznaczono sprawdzonego kierownika jaki i projektanta III Okręgu "Gorlice" - Hansa Mayra. Według Brocha na terenie Okręgu znajdowały się również pojedyncze mogiły żołnierskie, nie objęte ewidencją w takich miejscowościach jak: Zielonki, Mogilany, Gaj, Raciborowice, Fleszów). Wygląd i styl cmentarzy położonych w tym Okręgu znacznie odbiega od innych cmentarzy, wspólnym elementem są tylko niektóre rodzaje nagrobnych krzyży żeliwnych. Charakterystyczną cechą cmentarzy w tym okręgu są kamienne rzeźby nagrobne przedstawiające austriacką czapkę polową z "bączkiem" spoczywającą na laurowym wieńcu. W tym okręgu pochowano łącznie 90 tys. żołnierzy, w tym 38 tys. z armii austro-węgierskiej.

Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Okręgu XI Twierdza Kraków

Cmentarze wojenne w Okręgu XI Twierdza Kraków są ponumerowane od 379 do 400

Nr 379 Mała Wieś Nr 380 Kokotów Nr 381 Wieliczka Nr 382 Świątniki Nr 383 Wróblowice Nr 384 Łagiewniki Nr 385 Podgórze
Nr 386 Podgórze Nr 387 Kraków Nr 388 Kraków Rakowice Nr 389 Bronowice Nr 390 Mogiła Nr 391 Kocmyrzów Nr 392 Kocmyrzów
Nr 393 Górka - Kościelniki Nr 394 Czulice Nr 395 Kaniów - Czulice Nr 396 Czulice Nr 397 Podstolice Nr 398 Bieńczyce Dłubnia Nr 399 Prusy Nr 400 Prusy