|Prawa Autorskie||Autor||Od Autora|

Prawa Autorskie

Kod źródłowy strony, jak również arkusze styli css są ogólnodostepne i można z nich czerpać do woli.

Wszelakie informacje zamieszczone w serwisie Sekowa.Info, są za zgodą osób i instytucji których tyczą.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja wszelkich materiałów zamieszczonych na stronie Sekowa.Info w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu Aleksandra Gucwy zabronione. Do celów prywatnych - po poinformowaniu autora.(kk)

Pliki graficzne służące do budowy serwisu Sekowa.Info są własnością autora serwisu.

www.greatfashionshoes.com