|Rys historyczno - geograficzny gminy||Krótka historia||Środowisko przyrodnicze|| Magura Małastowska i rezerwat "Kornuty" ||Wykaz sołtysów|