Cmentarz wojenny nr 355 w Żbikowicach

Cmentarz wojenny nr 355 w Żbikowicach – cmentarz z I wojny światowej.
Zaprojektowany przez architekta Gustava Ludwiga jako cmentarz samodzielny, przy kapliczce, w pobliżu kościoła parafialnego na rozstaju dróg. Pochowano na nim 2 żołnierzy austro-węgierskich i 4 rosyjskich w 6 grobach pojedynczych. Zachowały się niewielkie resztki nekropolii.

Był to mały cmentarzyk ogrodzony co najmniej czterema słupami betonowymi, które były połączone stalowymi rurami. Cmentarz został zniszczony w okresie międzywojennym. Do dziś zachował się jeden nagrobek, oraz cztery betonowe słupy. Jeden pozostał na miejscu, dwa zostały wkomponowane w ogrodzenie obecnego cmentarza, a jeszcze jeden znajduje się poza tym ogrodzeniem.