Cmentarz wojenny nr 149 w Chojniku

Cmentarz wojenny nr 149 w Chojniku jest cmentarzem z I wojny światowej znajdujący się we wsi Chojnik w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Gromnik.
Cmentarz znajduje się w zachodniej części miejscowości Chojnik, na południowo-wschodnim grzbiecie Wału, przy asfaltowej drodze. Droga ta odgałęzia się od drogi Gromnik – Tuchów na lewo, w niewielkiej odległości za kościołem w Gromniku. Cmentarz położony jest za niewielkim poletkiem, po prawej stronie drogi, nad jarem potoku. Jest z drogi widoczny. Drogą wiodąca obok cmentarza prowadzi też zielony szlak turystyczny z Gromnika przez Wał do Lubinki. Bezpośrednio przy tym szlaku są 3 cmentarze z I wojny światowej, w niewielkiej odległości od niego 2 dalsze.

Zaprojektowany został przez Heinricha Scholza. Cmentarz założony jest na planie prostokąta o ściętych północno-wschodnich i południowo-wschodnich narożach i ogrodzony betonowymi słupami, połączonymi płotem z metalowych sztachet. Wejście znajdujące się od strony północno-zachodniej, zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Główny element cmentarza stanowi pomnik w formie słupa zwieńczonego metalowym krzyżem. Na szczycie słupa znajdowała się pierwotnie kapliczka z płaskorzeźbą Heinricha Scholza, przedstawiającą Chrystusa ukrzyżowanego i rycerza na koniu.

Mogiły ziemne posiadają betonowe cokoły z tabliczkami imiennymi i zwieńczone są różnego rodzaju krzyżami:
• małe, żeliwne krzyże krzyże lotaryńskie,
• żeliwne krzyże łacińskie z datą „1915”,
• żeliwne krzyże maltańskie z motywem wieńca laurowego
• duże, żeliwne, ażurowe krzyże lotaryńskie,
• duże, żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie z motywem wieńca laurowego i miecza

Na nagrobkach umieszczone są owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.
W 12 grobach zbiorowych i 39 pojedynczych, pochowano tu 82 żołnierzy austro-węgierskich i 40 żołnierzy rosyjskich. Zidentyfikowano 37 żołnierzy. Z zachowanych tabliczek nagrobnych wynika, że pochowani tutaj żołnierze należeli do wielu narodowości. Byli wśród nich Austriacy, Polacy, Słowacy, Czesi, Ukraińcy, Rusini, Rumuni, Węgrzy i Rosjanie. Żołnierze armii austro-węgierskiej służyli w bardzo wielu jednostkach, m.in. 65. mukaczewskim pułku piechoty, w 48. pułku piechoty (Węgrzy stanowili w nim w 1914 r. 82 % ), 30. lwowskim pułku piechoty, 9. „koszyckim” i 22. tirgumureskim pułkach piechoty honwedu, 6. batalionie strzelców polowych (początkowo 69% jego składu stanowili Czesi) i 30. batalionie strzelców polowych. Rosjanie pochodzili m.in. z 175. baturyńskiego pułku piechoty.

Austriacy wykonali cmentarze bardzo solidnie, jednak z czasem cmentarz ulegał w naturalny sposób niszczeniu przez czynniki pogody i roślinność. Przez długi czas po wojnie cmentarzami z I wojny światowej nie opiekowano się. Dopiero ostatnio zaczęto o niego dbać. Kapliczka zwieńczająca pomnik uległa w naturalny sposób zniszczeniu. Władze gminy Gromnik zabezpieczyły ją w swoim budynku, dokonano też remontu cmentarza. W 2015 r. cmentarz jest już znowuż znacznie zniszczony. Kilka krzyży żeliwnych jest odłamanych, niektóre betonowe elementy są mocno pochylone, krzyże rdzewieją, brakuje niektórych segmentów ogrodzenia, od słupków odpada wykonany tynk.