Cmentarz wojenny nr 373 w Wiśniowej

Cmentarz wojenny nr 373 w Wiśniowej jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do trójkąta i ogrodzony był płotem z drewnianych żerdzi oraz żywopłotem. Obecnie nie posiada ogrodzenia. Główny element cmentarza stanowił drewniany krzyż pomnikowy ustawiony w linii ogrodzenia.

Żołnierzy obydwu walczących stron, poległych w dniach 3-6 grudnia 1914 r., w bitwie w dolinie Krzyworzeki, w początkowej fazie operacji łapanowsko-limanowskiej, chowano w miejscu, gdzie zginęli. Dopiero w 1916 r. na wschodnim stoku wzgórza Dziadkówka, zbudowano cmentarz i złożono na nim prochy żołnierzy ekshumowane z przypadkowych miejsc pochówku.

Nekropolia znajduje się w południowej części miejscowości Wiśniowa, w przysiółku Jurkówka, na skraju niewielkiego lasu, na stoku wzgórza nad drogą wojewódzką nr 964 prowadzącą do Kasiny Wielkiej, ok. 600 m na zachód od cmentarza wojennego nr 374.

W 5 grobach zbiorowych i w 9 pojedynczych pochowano na nim 29 żołnierzy austro-węgierskich oraz 10 żołnierzy rosyjskich. Znane są nazwiska 5 pochowanych.

Cmentarz, obecnie wpisany do rejestru zabytków, projektował Gustaw Ludwig. Niestety, nie należy do tych zadbanych. Metalowe krzyże noszą wyraźne ślady rdzy, niektóre z nich są wyłamane.