Cmentarz wojenny nr 55 w Gładyszowie

Cmentarz wojenny nr 55 jest cmentarzem z I wojny światowej, zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča znajdujący się na północ od wsi Gładyszów w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie.
Obiekt znajduje się przy drodze nr 997 do Gorlic około kilometra od wsi Gładyszów. Zajmuje powierzchnię około 357 m², otoczony jest drewnianym ogrodzeniem w kształcie wieloboku z bramą wejściową.
Główny element cmentarza stanowi wysoka drewniana wieża. Na jej szczycie umieszczony jest wysoki drewniany krzyż łaciński. Wieża uległa zniszczeniu prawdopodobnie w wyniku działań wojennych w 1939 r. Na cokole wieży znajdują się 4 inskrypcje w języku niemieckim:

„SOLDATENTOD
IST HEILIG UND BRICHT DES HASSENS GEBOT
FREUND UND FEIND VON WUNDEN VERSEHRT
SIND DER GLEICHEN LIEBE UND EHRE WERT”

„DREIZEHN ÖSTERR.- UNGAR. SOLDATEN GEFALLEN IN DEN MAIKAMPFEN DES JAHRES 1915”

„ZWEI UND NEUNZIG RUSSISCHE SOLDATEN GEFALLEN IM MAIKAMPFEN DES JAHRES 1915”

„ERNEUERT VON EINER GEBIRGSJÄGER KOMPANIE EINHEIT 00850 IM MAI 1941”

"Śmierć żołnierska jest święta
I wszelki nakaz nienawiści maże.
Czy bratem był, czy też wrogiem,
Niech nikt nie pamięta,
Jednaką cześć i miłość
Winniśmy im w darze."

Z inskrypcji znajdujących się na cokole wieży, wynika, że w maju 1941 prace remontowe wykonywała tu jednostka piechoty górskiej Wehrmachtu. Wieża została odbudowana, ale jej obecny wygląd nie odzwierciedla w pełni pierwowzoru. Przed nią ustawiony jest jeden drewniany krzyż nakryty dwuspadowym zadaszeniem, podczas gdy pierwotnie stały tu dwa. Nagrobki mają formę drewnianych krzyży łacińskich i lotaryńskich, nakrytych dwuspadowym zadaszeniem. Część z nich ma na ramionach bogatą ornamentację.

Pierwotnie cmentarz znajdował się na skraju lasu, obecnie jego bezpośrednie sąsiedztwo jak i teren samego cmentarza zarośnięty jest młodymi drzewami oraz jeżynami. W latach 90-tych przeprowadzono remont, na którym popełniono kilka błędów m.in. nie wykonano nowych tabliczek imiennych oraz nie zachowano oryginalnej wysokości wieży pomnikowej.

Na cmentarzu jest pochowanych 105 żołnierzy w 4 grobach zbiorowych oraz 9 pojedynczych poległych w grudniu 1914, w lutym oraz w maju 1915 roku: spoczywa tu 92 Rosjan i 13 Austriaków (wszyscy są znani z nazwisk i przynależności do jednostek) m.in. z 90 IR, 25 LIR, 2 Pułku Ułanów, 28 Pułku Artylerii Polowej

Film z 23.10.2021 r.

Film z 07.10.2018 r.

Galeria zdjęć <strong>Cmentarz wojenny nr 55 w Gładyszowie</strong>

Wróć do spisu obiektów