Cmentarz wojenny nr 201 w Tarnowie

Cmentarz wojenny nr 201 w Tarnowie jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej. Jest to niewielka kwatera utworzona w 1914 roku, znajdująca się w południowo zachodniej części cmentarza żydowskiego w Tarnowie przy ul. Szpitalnej.
Na cmentarzu pochowano 54 żołnierzy (45 z armii austriackiej i 9 rosyjskich), ofiar I wojny światowej. Zginęli oni w walkach, jakie miały miejsce od jesieni 1914 do maja 1915 r., lub zmarli później z ran o chorób w miejskim szpitalu. Pochowano ich w rozproszeniu, największe skupisko obejmuje kilkanaście zachowanych nagrobków. Groby żołnierskie oznakowane zostały prostymi betonowymi płytami w formie klasycznych macew, z hebrajskim napisem wymieniającym imię i nazwisko żołnierza oraz datę śmierci.

Spoczywający tutaj żołnierze są wszyscy znani z nazwisk. Część poległych żołnierzy austro-węgierskich należała do 20 nowosądeckiego pułku piechoty. Znana jest przynależność pułkowa tylko jednego rosyjskiego żołnierza, służył on w 131 tyraspolskim pułku piechoty.
Obecnie kwatera jest mało czytelna, gdyż wokół niej oraz na jej obszarze znajdują się pochówki cywilne. Nie jest znany projektant cmentarza.