Cmentarz wojenny nr 107 w Bieczu

Trzy groby żołnierskie znajdowały się w kwaterze na cmentarzu wojennym nr 107, który zlokalizowany był na cmentarzu żydowskim w Bieczu. Zaprojektowany przez niemieckiego architekta - porucznika Hansa Mayra.
Położony jest w północnej części miasta, na wzgórzu Nęckówka, nieopodal lasku Grabiny, przy ulicy Tysiąclecia.

Na terenie cmentarza znajdowała się kwatera żołnierzy żydowskich poległych podczas I wojny światowej, na którym pochowano 3 żołnierzy austro-węgierskich, oraz zbiorowa mogiła Żydów rozstrzelanych na terenie nekropolii w latach 1941-1942. Wystawiono pomnik z napisem w języku polskim i hebrajskim: "Pamięci Żydów z Biecza i okolic zamordowanych przez zbirów hitlerowskich w obozach, getcie i lasach w lasach 1939-1945. Pomnik ten odnowiono w roku 1966 z funduszów American Jewish Joint Distribution Committee, JDC, zwany też w skrócie Joint (ang. Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Rozdzielczy)

Były to trzy pojedyncze mogiły znanych z nazwiska żołnierzy armii austro-węgierskiej z I wojny światowej, wyznania mojżeszowego, pochowanych w obrębie zniszczonego całkowicie podczas okupacji hitlerowskiej miejscowego kirkutu. Pochowani to: Moritz Berkowicz (H.I.R. 11- 17.05.1915), Meir Birn (I.R.57 – 13.05.1915 ) i Emil Lustig (I.R. 36 – 5.10.1914)

Trzy mogiły zlokalizowane były w dolnej części powyższego zdjęcia. Betonowe macewy na ich grobach były prawdopodobnie identyczne z tymi w Grybowie i Gorlicach.
Cmentarz otacza współczesne ogrodzenie murowano-stalowe z siatką z niezamkniętą bramką wejściową. Na cmentarzu widoczne ślady dzikich libacji.!! Zdjęcia wykonałem 17.02.2015 r.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 107 w Bieczu

Wróć do spisu obiektów