Cmentarz wojenny nr 134 w Siedliskach

Cmentarz wojenny nr 134 w Siedliskach jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej, wybudowany na terenie jego okręgu IV Łużna. Zaprojektowany przez polskiego architekta Jana Szczepkowskiego jako kwatera na cmentarzu parafialnym przy drodze głównej Siedliska - Ciężkowice.

Założony jest na planie wydłużonego prostokąta (32x12 m) i otoczony ogrodzeniem z kamiennych słupów połączonych żelaznymi sztachetami. Na cmentarz prowadzą dwa wejścia: pierwsze – od strony drogi, zamknięte żelaznymi, dwuskrzydłowymi wrotami z motywem krzyża, drugie – od strony cmentarza parafialnego, zamknięte jednoskrzydłową, żelazną furtką. Głównym elementem cmentarza jest umieszczony na wysokim cokole betonowy krzyż. Mogiły są rozmieszczone w rzędach. Nagrobki mają formę żeliwnych krzyży umieszczonych na cokołach z tabliczką imienną.

W 4 grobach zbiorowych i 42 pojedynczych pochowano 52 żołnierzy z armii austro-węgierskiej – wszyscy byli żołnierzami węgierskimi i znani są z nazwiska i imienia, stopnia, przynależności do jednostki wojskowej i z daty śmierci.

Obecnie (marzec 2015) trwają prace przy usuwaniu 100 letnich lip, jeden krzyż został uszkodzony. Zdjęcia wykonałem 23 marca 2015 r.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 134 w Siedliskach

Wróć do spisu obiektów