Cmentarz wojenny nr 141 - Ciężkowice - Rakutowa

Cmentarz wojenny nr 141 - Ciężkowice-Rakutowa jest austriackim cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej, znajduje się na terenie jego okręgu IV Łużna, w przysiółku Rakutowa (często występuje wyłącznie pod tą nazwą). Cmentarz zaprojektował prawdopodobnie Jan Szczepkowski.

Znajduje się we wschodniej części miasta Ciężkowice, po prawej stronie drogi do Rzepiennika Strzyżewskiego. Jego powierzchnia to 628 m². Powstał w latach 1914 – 1915. Założony na planie załamanego prostokąta, otoczony z dwóch stron pełnym murkiem kamiennym, a z pozostałych parkanowym płotem. Brama wejściowa drewniana, dwuczęściowa. Na osi wejścia, w tylnej ścianie, wysoki kamienny krzyż łaciński z wnęką na tablicę informacyjną na licu podstawy. Na polu grobowym krzyże nagrobne, drewniane z blaszanymi daszkami oraz betonowe stele.

W 25 grobach masowych i w 16 pojedynczych pochowano na nim 33 żołnierzy austriackich, 60 żołnierzy niemieckich oraz 255 żołnierzy rosyjskich, którzy polegli 2 maja 1915 roku.
W ostatnich latach nekropolia została gruntownie odnowiona, prezentuje się bardzo korzystnie.

Zdjęcie wykonałem 10 kwietnia 2015 r.

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 141 - Ciężkowice - Rakutowa

Wróć do spisu obiektów