Dragaszów

Początek Sękówki w Dragaszowie Niegdyś wieś położona nad potokami Bartnianka i Wołosiec, które od miejsca połączenia wód tworzą Sękówkę. Położona na wysokości 370 m - 390 m n.p.m. Wieś otoczona jest od północy stokami góry Piwane (551 m) zwanymi Kobylica, od północnego wschodu - Wierszokiem (522 m), od południa Hola (651 m) i Kornutą (678 m).

Nazwa Dragaszów, łem. Dragosiw, pochodzi od rumuńskiego imienia Dragosz zapożyczonego od pd.Słowian, będącego skrótem od Dragomir lub Dragosław.

Wieś w dawnym powiecie bieckim. W 1629 roku wymieniana jest jako wioska stanowiąca dobra szlacheckie. W XVIII wieku należała do Stadnickich. W 1789 r. Wilhelm Siemieński nadał swemu synowi Stanisławowi i jego żonie olbrzymie dobra obwodu bieckiego, wśród których był też Dragaszów.

W 1880 r. (wówczas Dragonów, także Wólka Dragonów) był już przysiółkiem Ropicy Ruskiej (dziś Ropica Górna), należał do parafii greckokatolickiej w Małastowie, rzym.-kat. w Sękowej. W tym czasie Dragaszów to 4 gospodarstwa i 38 mieszkańców. Wilhelm hr. Siemieński posiadał 252 morgi lasu. Łąki i ogrody zajmowały 100 morgów, pastwiska 182 morgi. Pozostali mieszkańcy posiadali 3 morgi lasu. Razem Dragaszów zajmował teren 537 morgów.

W 1890 roku było tu 5 gospodarstw i 39 mieszkańców.
W końcu XIX wieku znajdował się tu dwór rodziny Walewskich, do której należało też Bartne. Walewska pochowana jest w Bartnem.
Obecnie wierni rzym.-kat. wraz z całą Ropicą Górną należą do parafii Małastów.
Dragaszów jest przysiółkiem do Ropicy Górnej - kliknij

Galeria zdjęć Dragaszów

Wróć do spisu obiektów