Cmentarz wojenny nr 230 w Dęborzynie

Cmentarz wojenny nr 230 w Dęborzynie jest cmentarzem z I wojny światowej. Zaprojektowany przez Gustava Rossmanna niemieckiego architekta z Dusseldorfu i zlokalizowany jest na stromym wzniesieniu, poniżej szkoły podstawowej.
Ogrodzenie stanowi ciężka drewniana kratownica na kamiennych słupkach. Wejście na cmentarz znajduje się na wprost pomnika, obecnie przywrócono pierwotne dojście stromym zboczem. W mogiłach pojedynczych, połączonych w 13 pól grzebalnych, pochowano 70 żołnierzy w tym: 38 żołnierzy austro-węgierskich i 32 rosyjskich, poległych 6 maja 1915 r. Spośród nich zaledwie 28 to zidentyfikowani .

Przy głównym wejściu, na niższym tarasie, groby żołnierzy rosyjskich. Powyżej, na górnym tarasie, do którego wiodą niewielkie schodki znajdują się mogiły żołnierzy austrowęgierskich. Grupy mogił zwieńczone są wysokimi drewnianymi krzyżami z kutymi przyporami ramion, krytymi blaszanymi daszkami. Dwie grupy położone najbliżej pomnika ustawione są prostopadle do niego. Pomiędzy nimi, u podnóża krzyża znajduje się mogiła, na której jako jedynej ustawiony jest niewielki betonowy cokół z żeliwnym krzyżem i tabliczką inskrypcyjną poniżej. U szczytu cmentarza ściana pomnikowa z wysokim betonowym krzyżem z żeliwnymi zdobieniami, w cokole pomnika tablica o treści:

UNS HAT DER TOD INS LAND GEPFLÜGT: - NUN ERNTET!

tłum.

ŚMIERĆ WORAŁA NAS W ZIEMIĘ – TERAZ ŻNIWUJCIE!

Cmentarz zachował się w zadowalającym stanie, choć nie ominęły go dewastacje. W 2003 roku, ze środków Wojewody oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, wykonano kompleksowy remont obiektu, przywracając mu dawny kształt. Następny remont wykonano w 2010 r. podczas którego odtworzono starannie wszystkie elementy cmentarza w tym i tabliczki imienne z których możemy odczytać 28 nazwisk zidentyfikowanych zmarłych oraz dowiedzieć się iż za życia należeli do 30. pułku piechoty ze Lwowa i 30. batalionu strzelców polowych ze Styrii w Austrii zaś polegli głównie w dniach 6-7 maja 1915 r. Wartość kosztorysowa prac konserwatorskich wykonanych w 2010 r. opiewała na kwotę 13 158,94zł na zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa: 8 000,00zł, Gmina Jodłowa: 5 158,94

Galeria zdjęć Cmentarz wojenny nr 230 w Dęborzynie

Wróć do spisu obiektów