Długie

Warto zobaczyć:
-> Cmentarz wojenny nr 44 w Długiem
-> Cmentarz Parafialny
-> Kapliczki i krzyże w Długiem

Dolina Długiego Dołhe- łemk. - nieistniejąca wieś Łemkowska położona nad prawobrzeżnym dopływem Wisłoki, wzdłuż drogi do Wyszowadki. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z 1541 roku, kiedy to ród Wojszyków sprzedał dobra ziemskie Stadnickim.

W 1881 roku na terenie tej niezbyt "długiej" wsi, rozciągającej się na długości 3 km, w 36 gospodarstwach zamieszkiwało 247 osób a wieś należała do parafii w Grabiu. I-sza wojna światowa w okolicy nie wyrządziła większych szkód, stoczono jedynie kilka drobnych potyczek, czego efektem jest istniejący do dnia dzisiejszego cmentarz wojenny nr 44 projektu Dusana Jurkowicza, prezentuje się po kapitalnym remoncie bardzo ciekawie na tle odludnej doliny. Remont tego cmentarza został dokonany w 1998 roku i w czasie jego odtworzenia popełniono chyba największą liczbę drastycznych nieprawidłowości spotykanych na wielu cmentarzach powiatu gorlickiego. Po pierwsze obiekt ten został pomniejszony do 1/4 oryginalnego obszaru z przyczyn które doprawdy trudno wyjaśnić. Zachowały się bowiem w terenie resztki dawnego obrysu, widoczne i dziś, oraz zachował się w Krakowskim Archiwum Państwowym plan oryginalnego pola grobowego tego obiektu. Można tam także znaleźć dane dotyczące pochowanych tutaj żołnierzy. W obecnym stanie rzeczy z 244 na nim pierwotnie pochowanych większość, bo aż 141 spoczywa poza nowym ogrodzeniem.( 207 Rosjan i 37 Austriaków głównie z 27 Pułku Piechoty) Ponadto nie odbyła się ekshumacja zwłok z terenu pierwotnych pochówków do nowego obiektu. Podobnie przy ponownym wznoszeniu cmentarza nie uwzględniono wyglądu oryginalnych elementów architektonicznych. Zachowały się także 3 słupki HV (Heeres Vermesung)wyznaczające granice działki.

Panorama Długiego W 1928 roku wszyscy mieszkańcy wsi przeszli na prawosławie, nie mogąc korzystać ze starej unickiej cerkwi św. Dymitra zbudowanej prawdopodobnie w 1745 roku, wybudowali prawosławną świątynię i była filią parafii w Radocynie. Nad cmentarzem wojennym stała cerkiew, obecnie w tym miejscu stoi kamienny krzyż z 1869 r. a cmentarz parafialny położony jest w dole wsi , tuż nad Wisłoką, został on ostatnio odnowiony na którym znajduje się kilka nagrobków z płaskorzeźbami Matki Bożej i Świętych, większość w dobrym stanie. W 1936 roku prócz 190 prawosławnych, we wsi zamieszkiwała też jedna rodzina cygańska.

Po wojnie, w 1945 roku, wszyscy mieszkańcy wsi wyjechali (część z nich dobrowolnie, część pod naciskiem władz) na tereny sowieckiej Ukrainy pozostawiając swoje domostwa oraz dwie cerkwie; unicką i prawosławną. Cerkiew prawosławna została rozebrana w 1953 roku przez pracowników PGR-u, którzy wykorzystali uzyskany budulec do budowy stajni w Jasionce, natomiast cerkiew unicka stała jeszcze w 1955 roku.

Praca przy retortach Dzisiaj Długie to pusta dolina, której sezonowymi mieszkańcami są węglarze wypalający w retortch węgiel drzewny oraz pasterze wypasający owce na pobliskich halach. Praca przy retortach Praca przy retortach

Wykaz rodzin zamieszkałych w Długim w 1787 r.
wg. austriackiego katastru.

1. Balasz 2. Barna (4 rodziny) 3. Groziak (2 rodziny ) 4. Dziumbila 5. Dyrdycz (2 rodziny ) 6. Kawak 7. Koszar 8. Ksenicz 9. Marczak 10. Nester 11. Romanczak 12. Rusyn 13. Sabatowicz 14. Stach 15. Uram (5 rodzin ) 16. Chymczak 17. Czuły (4 rodziny) 18. Szwigar 19. Jakubicz

Z Długiego 14 osób przebywało w więzieniu w Thalerhofie.

Sabatowicz Teodor,Szuta Teodor,Jacowicz Teodor, Ksenicz Konstanty, Kopcza Jan, Wasenko Dymitr, Kysajło Jan, Zeleniak Jurij, Czulik Andrzej, Zeleniak Michał, Suchowacki Iwan - zmarł 09.01.1915 r. w wieku 74 lat, Wasenko Teodor - zmarł 19.02.1915 r. w wieku 44 lat, Wasenko Michał - zmarł 19.02.1915 r. w wieku 43 lat i Sym Danko - zmarł 12.07. 1915 r. w wieku 59 lat

Wspomnienia Pana Piotra Sabatowicza 1914-1963

Zobacz relację filmową - gorlice.tv ,,Drzwi do zaginionego świata" wg. projektu Natalii Hładyk

Spis miejscowości Galeria zdjęć miejscowości