X ogólnopolski konkurs historyczny pt. "Póki nie jest za późno"

10 marca 2018 r. pod pomnikiem siedmiu polskich lotników w Banicy/Krzywej, pow. Gorlice, przygotowywano materiały do X konkursu ogólnopolskiego pt. "Póki nie jest za późno". Odbywa się on pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów oraz znaków pamięci na terenie Polski, i miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Konkurs ma także popularyzować losy świadków historii bezpośrednio związanych z tymi miejscami. Konkurs ten stwarza uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie.

Do konkursu przystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie, pod kierownictwem pani dyr. Krystyny Michalak i naucz. historii Anny Branas. W zespole autorskim uczestniczyła: Justyna Michalak, Tomasz Bolech, Piotr Rotko - uczniowie klasy VII. Jako świadek tych wydarzeń uczestniczył 92 letni pan Dymitr Sabatowicz. Koordynatorem zajęć pod pomnikiem był pan Aleksander Gucwa – pasjonat Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Mam nadzieję że przekazane informacje o tragicznej śmierci siedmiu polskich lotników w sierpniu 1944 r. zaowocują i uzupełnią wiedzę młodzieży o tych Bohaterach oraz wspomogą wysiłki pedagogów w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych.

Wróć do newsów