Newsy:

znalezionych: 912 na 183 stronach
« poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - następna »

Wilfried De Meyer zaprasza do obejrzenia ekspozycji ,,Zapraszamy do Polski !”

W dniu 13 lutego 2017 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wernisaż, który odbędzie się tradycyjnie o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach.
Tym razem część swoich ogromnych zbiorów zaprezentuje Pan Wilfried De Meyer, Belg od lat mieszkający w Gorlicach.
Na wystawie znajdą się plakaty, widokówki oraz przewodniki dotyczące Polski, skierowane do cudzoziemców. Materiały te pochodzą z lat 70. i 80. , a więc zachęcały do odwiedzenia naszego kraju w okresie PRL-u. Co warte podkreślenia, to przede wszystkim ponadczasowe walory artystyczne prezentowanych plakatów oraz sama ich treść ikonograficzna, która także współcześnie bardzo często jest „wizytówką” Polski zagranicą.

Ekspozycja zatytułowana „Zapraszany do Polski! Plakaty z okresu PRL-u zachęcające do odwiedzenia Polski” dostępna będzie do dnia 14 kwietnia 2017r.

XI Spotkanie Noworoczne podsumowujące rok 2016 w Gminie Sękowa

W poniedziałek 23 stycznia 2017 r. o godz. 16.30 w Gospodzie Magurskiej w Małastowie, odbyło się tradycyjne XI Spotkanie Noworoczne, organizowane przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch oraz Przewodniczącą Rady Gminy Sękowa Marię Wyżkiewicz, podsumowujące miniony rok oraz przedstawiające plany i założenia na rok 2017 w Gminie Sękowa.
W uroczystości wzięła udział: posłanka na Sejm Barbara Bartuś, starosta gorlicki Karol Górski, Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, młodszy inspektor Krzysztof Tybor, radni, sołtysi, księża, nauczyciele, dyrektorzy szkół, prezesi i naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bardzo liczna rzesza mieszkańców gminy.

Następnie Dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej Bogusław Diduch, który tradycyjnie już wystąpił w roli konferansjera przedstawił program spotkania i poprosił o wystąpienie chóru ,,Belfers Singers”
Po tym wystąpieniu Pani wójt przywitała wszystkich zebranych i zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej na tą okazję a ukazującą ubiegłoroczne osiągnięcia w gminie Sękowa. Z prezentacji mogliśmy dowiedzieć się między innymi o tym, że w roku 2016 – wykonano wiele prac na terenie naszej gminy. W swoim wystąpieniu Pani Wójt podsumowała dokonania i plany w działalności inwestycyjnej gminy, sukcesy działalności oświatowej, plany komunikacji i dowozów dzieci oraz mieszkańców, działalności kulturalnej i świetlicowej, działalności sportowej, działalności organizacji pozarządowych, służby zdrowia.

W dalszym wystąpieniu zaznaczyła że wiodącym zagadnieniem będzie Program Rewitalizacji Gminy Sękowa, zachęciła mieszkańców a także przedsiębiorców do składania swoich propozycji, które będą wpływać na rewitalizację społeczną gminy Sękowa.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: poseł Barbara Bartuś i starosta gorlicki Karol Górski, wyrazili oni swoje uznanie dla zrealizowanych inwestycji, życzyli samorządowcom wytrwałości w dążeniu do nieustannego rozwoju gminy Sękowa.
Rokrocznie podczas spotkania noworocznego nagradzane są osoby, instytucje i organizacje działające na rzecz Gminy Sękowa. W bieżącym roku wyróżniono następujące osoby:

1. Wójt Gminy Małgorzata Małuch
2. Ks. proboszcz Sękowej Janusz Kurasz
3. Dyr. Zespołu Szkół w Siarach Bożena Bernasiewicz
4. Paweł Baranowski
5. Wojciech Drzymała
6. Grzegorz Nosal
7. Grupa 50+ z Siar i Owczar
Po wręczeniu wszystkich wyróżnień przy symbolicznej lampce szampana życzenia przybyłym gościom złożyła wójt gminy i przew. Rady Gminy.
Gospodarze przygotowali poczęstunek – ciasta własnego wypieku, pięknie udekorowali stoły i salę.
W dalszej części spotkania zebrani spędzili swój czas na wspólnym kolędowaniu, rozmowach, dzieląc się przy okazji swoimi doświadczeniami i planami na przyszłe lata.

Od autora:

Spotkania Noworoczne w Gminie Sękowa to wieloletnia tradycja. Służą one przede wszystkim wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, samorządowcami i mieszkańcami. Jest to także doskonała okazja do podsumowania całorocznej pracy, przedstawienia najważniejszych zadań, które udało się zrealizować w roku minionym - oraz zastanowienia nad tym, co jeszcze jest do zrobienia.

ZOBACZ GALERIE ZDJĘĆ

XV Memoriał im. Władysława Tokarza w skoku wzwyż.

UKS ,,Maraton” Sękowa był organizatorem XV Memoriału w skoku wzwyż im. Władysława Tokarza. Zawody odbyły się w dniu 23 stycznia 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sękowej. Otwarcia zawodów dokonał wice dyr. Zespołu Szkół Miłosz Tokarz. Na starcie stanęło 108 zawodników z siedmiu klubów – ZS Bardejov, SKS Kusy Kraków, Kobylanka, Lipinki, Kryg, Siary i gospodarz Sękowa.
Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, w poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:

klasa IV i młodsi

– dz. – Cetnarowska Patrycja – Lipinki - 114 cm
- chl. – Pawełczak Daniel – Sękowa - 140 cm

klasa V – VI

- dz. - Morąg Alicja – SKS Kusy Kraków – 135 cm
- chł. – Staniszewski Miłosz – Lipinki – 140 cm

I - II gimn. (młodzik)

- dz. - Kamińska Kamila - SKS Kusy Kraków – 150 cm
- chł. - Strzelec Jakub - SKS Kusy Kraków – 160 cm

junior młodszy

- dz. – Durlak Ewa – Sękowa - 145 cm
- chł. - Kruczek Wiktor - SKS Kusy Kraków – 170 cm

Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

ZOBACZ także tu!! * ZOBACZ relację filmową - kliknij

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Rok 2016 w obiektywie SSLW RP - Oddział Kraków

Ostatnia droga nestora sił powietrznych gen. bryg. pil. 304 DB Ludwika Krempy

Uroczystości pogrzebowe gen. bryg. pil. Ludwika Krempy rozpoczęły się 9 stycznia 2017 r. o godz.13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Sanoku. W kaplicy przedpogrzebowej odbyła się Msza św. koncelebrowana, którą przewodniczył ks. prałat Andrzej Skiba, proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Sanoku, homilię wygłosił Kapelan Lotników Polskich o. Dominik M. Orczykowski, w koncelebrze wziął udział także ks. ppłk Władysław KOZICKI, uczestniczyła kompania honorowa Sił Powietrznych, poczty sztandarowe oraz wysocy przedstawiciele sił zbrojnych, rodzina, duchowni, przyjaciele zmarłego.

W uroczystości brał też udział Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski oraz dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk dypl. Jarosław Mokrzycki.
Przed rozpoczęciem Mszy Św. wartę przy trumnie pełnili generałowie Sił Powietrznych RP oraz prezesi Stowarzyszeń Lotniczych w Krakowie.

Trumna ze zwłokami generała jednego z ostatnich żyjących polskich lotników z czasów II wojny światowej, kawalera Orderu Virtuti Militari, uroczyście wyprowadzona została z kaplicy na miejsce wiecznego spoczynku, zgodnie ze swoją wolą spoczął w grobie rodziców opodal starej kaplicy. W ceremonii pogrzebowej uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - pan Bartosz Kownacki, który nad trumną powiedział m.in. :
Generał Ludwik Krempa był przykładem osoby, która pokazywała jak żyć i jak walczyć o własną Ojczyznę. Pan generał należał do tego pokolenia Polaków, które zostało wychowane, ukształtowane przez II RP. Urodził się tuż przed odzyskaniem niepodległości i całe swoje młode życie przeżył w odzyskanej, nowo narodzonej, zmartwychwstałej Rzeczpospolitej. Pan Generał może być znakomitym wzorem dla następnych pokoleń jak kochać Polskę. – powiedział w czasie pogrzebu wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki.

Nad trumną przemawiał generał dywizji Wojska Polskiego. nawig. Zbigniew GALEC, powiedział: "Po odbyciu 30 lotów bojowych wielogodzinnych, męczących ogromnie niebezpiecznych lotów, został odesłany do oddziału treningowego, gdzie jako instruktor uczył młodych pilotów. Na własną prośbę po kilku tygodniach wrócił do 304 Dywizjonu i rozpoczął kolejną turę"

Przemawiając nad trumna zmarłego burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro, zaznaczył, że jego postawa jest "doskonałym przykładem do naśladowania dla młodych Polaków". "Słowem i przykładem do końca ojczyźnie wierności dochował" – dodał.

List od biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa GUZDKA odczytał ks. ppłk Władysław KOZICKI.

W ostatniej drodze gen. bryg. pil. Ludwika Krempy licznie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Kraków i delegatura z Gorlic. Prezes tego stowarzyszenia płk Stanisław Wojdyła przypomniał, że we wniosku o przyznanie gen. Krempie Orderu Virtuti Militari napisano: "dążył do osiągnięcia celu nawet za najwyższą cenę". "Właśnie taki był gen. Krempa" – powiedział płk Wojdyła.

Ceremonia pogrzebowa zakończyła się salwą honorową oraz symbolicznym przekazaniem przez przedstawiciela prezydenta RP złożonej flagi państwowej, nakrycia głowy i odznaczeń rodzinie zmarłego. Odegrano Hymn Lotników a także ulubioną pieśń wojskową generała Krempy pt. „Białe róże” (rozkwitały paki białych róż). Grób gen. Krempy pokryły liczne wieńce.
Wojskową Asystę Honorową wystawiła kompania reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina. Zabezpieczenie żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

Żegnaj Wielki Człowieku, odpoczywaj zasłużenie po trudnym i wspaniałym życiu!

Cześć Jego Pamięci!