Newsy:

znalezionych: 1368 na 274 stronach
« poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - następna »

XVIII Spotkanie Noworoczne w Gminie Sękowa

W poniedziałek 5 lutego 2024 r. o godz. 17.00 w Gospodzie Magurskiej w Małastowie, odbyło się tradycyjne XVIII Spotkanie Noworoczne, organizowane przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sękowa Bogusława Moronia , podsumowujące miniony rok oraz przedstawiające plany i założenia na rok 2024 w Gminie Sękowa. Dyr. GOK w Sękowej Iwona Tumidajewicz wystąpiła w roli konferansjerki, która przywitała zaproszonych gości m.in. Panią Poseł Urszulę Nowogórską, Dyrektora Biura Poselskiego Mirosława Zygmunta, Radnych Gminy Sękowa na czele z Panem Przewodniczącym Bogusławem Moroniem, Pana Sekretarza Gminy Sękowa Michała Diducha jak i Skarbnik Gminy Sękowa Panią Katarzynę Rak- Wachowską. Powitano również Starostę Gorlickiego Panią Marię Gubałę, Radnego Rady Powiatu Gorlickiego Pana Marka Ludwina oraz Pana Adama Urbanka, Przewodniczącego Rady Gminy Biecz Pana Grzegorza Nosala oraz Przewodniczącego Gminy Gorlice Pana Mieczysława Skowrona.

Uczestniczyli również księża, nauczyciele, przedstawiciele instytucji samorządowych, radni, reprezentanci Stowarzyszeń, Dyrektorzy Jednostek Gminnych, Sołtysi Gminy Sękowa, prezesi i przedstawiciele spółek, przedsiębiorcy oraz liczna rzesza mieszkańców gminy. Wieczór rozpoczęto akcentem muzycznym zespołu „Nie rób Siary” ze Siar utworem Budki Suflera- „Takie Tango”, który uświetniał swoją muzyką Spotkanie Noworoczne.

Głos zabrała Pani wójt, która podziękowała osobom, za aktywne wspieranie Gminy Sękowa w działaniach rozwojowych, a w szczególności podziękowania kierowała na ręce Staroście Gorlickiemu Pani Marii Gubale. Głos zabrali goście, którzy podkreślali z uznaniem dla zrealizowanych inwestycji, życzyli samorządowcom wytrwałości w dążeniu do nieustannego rozwoju gminy Sękowa. Poseł Urszula Nowogórska podkreśliła również, że ilekroć odwiedza Sękową, za każdym razem pozostaje pod wrażeniem atmosfery serdeczności i otwartości.

Następnie wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch przedstawiła podsumowanie roku 2023 w zakresie wykonania budżetu, realizowanych inwestycji, oświaty, pomocy społecznej, wydarzeń kulturalnych i sportowych, realizacji Funduszu Sołeckiego.

Po prezentacji wręczone zostały okolicznościowe nagrody wszystkim podmiotom działających na terenie Gminy Sękowa.
Przed rozdaniem wójt gminy powiedziała:,, To jest ten czas, żeby słowo "dziękuję" wybrzmiało, czas, żeby podziękować wszystkim, którzy poświęcają się dla dobra innych mieszkańców. Naszą siłą jesteśmy wszyscy razem. Siła jest w stowarzyszeniach, które działają na terenie gminy. Siła jest w ludziach i w jedności. Największym bogactwem gminy są ludzie, jesteście Wy, Państwo”

Statuetkę otrzymał m.in.
Aleksander Gucwa ( kultura ) - za całokształt działalności, zwłaszcza w dziedzinie historii gminy, twórcy lokalnego portalu informacyjnego - www.sekowa.info.

W dalszej części spotkania zebrani spędzili swój czas na wspólnych rozmowach, dzieląc się przy okazji swoimi doświadczeniami i planami na przyszłe lata a zespół lokalny,,Loma” prowadzony przez Pana Mirosława Bogonia zaśpiewał zebranej publiczności piosenki polskie współczesne i z lat XX.
Gospodarze przygotowali poczęstunek i pięknie udekorowali salę.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Zobacz także: Podsumowanie Roku 2023

XIII Otwarte Mistrzostwa Lipinek w skoku wzwyż dobiegły końca.

06 lutego 2024 r. o godz. 9.30 w hali sportowej, dyr. SP w Lipinkach Mika Małgorzata oraz nauczyciel wf Tomasz Świerzowski dokonali otwarcia XIII Otwartych Mistrzostw Lipinek w skoku wzwyż. Pan Tomasz oraz naucz. wf Anna Wojna byli organizatorami kolejnych mistrzostw.
Zawody rozegrano w 3 kategoriach wiekowych, w których to uczestniczyło ponad 80 zawodników z sześciu szkół: SP Lipinki, Sękowa, Kobylanka, Pagorzyna, Kryg i SP nr 6 z Gorlic.

W Mistrzostwach brała udział 15 osobowa reprezentacja UKS ,,Maraton" Sękowa, która zaprezentowała się bardzo dobrze, zawodnicy zdobyli 6 medali w tym 3 złote – Marcelina Szarowicz 115 cm – IV kl, Aurelia Wojnarowicz 125 cm – kl VI i Wiktor Szarek 155 cm – VI kl – rekord mistrzostw.
Srebrny medal zdobyła Marta Bodak 120 cm – VI kl oraz zawodniczka czwartej klasy Natalka Madej 110 cm
Medal brązowy wywalczyła Gabriela Dworak 120 z VI kl, przegrywając z dwoma koleżankami klasowymi.
Opiekunami naszych zawodników była Justyna i Fabian Szarowicze.

Zawodnicy za trzy pierwsze miejsca otrzymali pamiątkowe medale, nasz zawodnik Wiktor Szarek w kategorii dzieci starszych (V-VI kl) ustanowił rekord mistrzostw przechodząc poprzeczkę na wysokości 155 cm i za ten wyczyn otrzymał sportową koszulkę!
Zawody odbyły się w nietypowej atmosferze, było słodko, kalorycznie, a jednocześnie aktywnie z okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku! Każdy zawodnik i nie tylko otrzymał od organizatorów tradycyjnego pączka!
Z punktu kronikarskiego należy odnotować wzorową organizację zawodów!!

Komunikat XIII Otwartych Mistrzostw Lipinek w skoku wzwyż - kliknij

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ODSZEDŁ PROF. ALEKSANDER GUTERCH Z SĘKOWEJ.

W dniu 28 grudnia 2023 roku, w wieku 87 lat zmarł Prof. dr hab. Aleksander Guterch , wybitny geofizyk, wieloletni pracownik Instytutu Geofizyki PAN.
Prof. Aleksander Guterch był przez prawie całe zawodowe życie związany z naszym Instytutem, gdzie rozpoczął pracę w 1963 r. Przez ponad 40 lat kierował najpierw Samodzielną Pracownią Głębokich Struktur, a następnie Zakładem Sejsmicznych Badań Litosfery.
Był wybitnym geofizykiem, zajmującym się strukturą skorupy ziemskiej i górnego płaszcza Ziemi, „ojcem” sejsmicznych badań litosfery na terenie Polski. Był też pionierem tego typu badań w rejonach polarnych oraz w wielu krajach Europy. Zorganizował wiele ekspedycji geofizycznych do Arktyki we współpracy międzynarodowej oraz pięć ekspedycji geodynamicznych do Antarktyki Zachodniej. Był także organizatorem i kierownikiem szeregu eksperymentów sejsmicznych zrealizowanych na obszarze Polski i krajów sąsiednich, a także kierownikiem i współorganizatorem wielkich międzynarodowych eksperymentów sejsmicznych na obszarze Europy Centralnej i Południowej (od Bałtyku po Adriatyk).

Wyniki działalności naukowej prof. Gutercha zostały zaprezentowane w ponad 250 publikacjach, głównie w czasopismach oraz monografiach międzynarodowych, a także krajowych. Prace te są wysoko cenione przez społeczność naukową zajmującą się „twardą Ziemią”, o czym świadczy duża liczba cytowań.
Profesor był kierownikiem wielu projektów i programów naukowych w kraju. Był członkiem rzeczywistym PAN, członkiem Academia Europaea, wieloletnim Prezesem i członkiem honorowym Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, członkiem korespondentem PAU, członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, członkiem honorowym Węgierskiego Towarzystwa Geofizyków, a także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych Komitetów Naukowych, Stowarzyszeń i Zespołów Specjalistycznych. Był również laureatem wielu nagród i wyróżnień, a także posiadaczem kilku odznaczeń państwowych, m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1973), Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1998) oraz odznaki honorowej Bene Merito (2015). W 2018 r. podczas uroczystości 65-lecia Instytutu wręczono Mu medal im. Prof. Adama Dziewońskiego. Posiadał Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sękowa (2013)

Aleksander Guterch prócz osiągnięć na polu nauki miał też znaczące dokonania na polu propagowania i utrwalania tradycji polskiej barwy i broni.
W osobie Profesora tracimy nie tylko wspaniałego naukowca, ale także mentora wielu pokoleń geofizyków oraz życzliwego kolegę.
Cześć Jego pamięci! Źródło: IG PAN

Życzenia na Boże Narodzenie 2023 - BÓG SIĘ RODZI DLA CIEBIE

prodaja stanova

ZŁOTE GODY, CZYLI JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w czwartek, 29 listopada 2023 r., w kościele parafialnym w Sękowej i w restauracji ,,Gospoda Magurska” w Małastowie.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14-tej od Mszy św. w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Jacka Piroga , proboszcza Sękowej, ks. Adama Prącika proboszcza parafii Małastów i ks. Jana Adamczyka , proboszcza Męciny Wielkiej.

Po mszy św. wszyscy udali się do restauracji ,,Gospoda Magurska” w Małastowie. Uroczystość miała bogatą oprawę, godną rangi wydarzenia.
Uroczystość poprowadziła Pani Iwona Tumidajewicz, dyr. GOK w Sękowej, były okolicznościowe przemówienia Pani wójt gminy Sękowa Małgorzaty Małuch, Przew. Rady Gminy Sękowa Pana Bogusława Moronia i Sekretarza Gminy Pana Michała Diducha.
Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu gminy Sękowa. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny szacunek. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

Uroczystego aktu dekoracji dokonała Wójt Gminy Sękowa – Małgorzata Małuch, w asyście Sekretarza Gminy i Przew. Rady Gminy Sękowa. Włodarze pod adresem dostojnych Jubilatów skierowali słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu.
Oprawę artystyczną zapewniły utalentowane dzieci z GOK w Sękowej, które pod opieką Pana Kazimierza Halucha wykonały utwory dla jubilatów.
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

1. Barbara i Ryszard Dopierała - Sękowa
2. Krystyna i Edward Pels – Męcina Mała
3. Irena i Jan Tenerowicz – Sękowa
4. Kazimiera i Stanisław Wal – Owczary

Na uroczystość Złotych Godów zostały zaproszone pary małżeńskie z gminy Sękowa, które miały już 60 i więcej lat pożycia małżeńskiego. Takich par było pięc a rekordzistami pod tym względem, była para Wanda i Kazimierz Zachariaszowie z Sękowej, którzy obchodzili 67 rocznicę pożycia małżeńskiego. Wszyscy otrzymali dyplomy gratulacyjne i czerwoną różę – symbol życia.

W imieniu swoim (będę przeżywał taką uroczystość w przyszlym roku) wszystkim parom składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Gratuluję tak długiego, zgodnego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego i życzę długich lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i do miłego spotkania w roku przyszłym.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ